KONSEPTBOLIGER

I Norgeshus har vi utviklet egne boliger som primært er tiltenkt feltutbygging for kjedens forhandlere og deres samarbeidspartnere. Det er brukt mye tid på prosjektering av disse boligene, for å få til boliger som er effektive å bygge, som har smarte løsninger, samtidig som de skal ha ett flott arkitektonisk uttrykk. Vi er stolte av det vi har oppnådd med disse boligene. Det er bygd over 400 slike boliger over hele landet, de selges både på land og by og de har gitt oss mye hederlig omtale både fra kunder og i bransjen.

Norgeshus konseptboliger
KONSEPTBOLIGER

Konseptboligene er tilpasset små tomter - de er kompakte og setter et lite fotavtrykk på tomten. Boligene har dessuten en form og planløsning slik at noen like gjerne kan settes opp frittstående som i rekke/rekkehus.

Alle modellene har en enkel og kompakt bygningskropp. Når dette kombineres med smarte planløsninger og gode vindusløsninger vil boligene likevel oppleves som romslige. Boligene er innholdsrike - her vil en ha alle funksjoner på mindre areal.

Du finner detaljerte beskrivelser av hver enkelt boligtype nedenfor.Norgeshus konseptboliger er kostnadseffektive å bygge fordi vi har hatt fokus på følgende underveis i prosjekteringen:

  • standardisering
  • svært detaljert prosjektering
  • faste leverandører
  • effektiv byggeprosess
  • Arkitekten har utformet boliger med enkle bygningskropper som bidrar til en forutsigbar og rasjonell byggeprosess. Boligene har likevel et tidsriktig arkitektonisk uttrykk med kvaliteter som mange liker.
  • Boligene er prosjektert i full BIM-modell som kvalitetssikrer byggeprosessen. 

Vi lanserte den første Trendboligen i 2013, allerede året etter vant Trend1 prisen som Årets boligprosjekt av Boligprodusentenes forening, hensikten med denne prisen er å få frem forbildeprosjekter som utmerker seg når det gjelder bokvalitet, særpreg og nyskapning, energi og miljø, klimatilpasning og robusthet, byggekostnader, samt bruk av BIM.

I begrunnelsen for at vi fikk prisen ble blant annet følgende nevnt:

Med konseptboligen Trend har Norgeshus utviklet et kostnadseffektivt boligkonsept som tilrettelegger for lavere byggekostnader. Videre fremheves det at konseptet innebærer en industrialisering av småhusbyggingen. I begrunnelsen legges det særlig vekt på at konseptboligen Trend adresserer kostnadseffektive og robuste løsninger. Styrken er komplett, BIM-basert prosjektunderlag og tilrettelegging for rasjonell og effektiv produksjon på byggeplass. Overføringsverdien til andre småhusprosjekter er stor. Og det konkluderes med at konseptboligen er et viktig bidrag for å redusere byggekostnadene.

Konseptboligene våre finner du ikke i Huskatalogen vår, priser er heller ikke publisert på våre nettsider. Ønsker du tilbud/informasjon om våre konseptboliger, ta kontakt med din nærmeste Norgeshusforhandler.

Har du ei tomt som bare ligger der?

Ta kontakt med oss så ser vi på mulighetene sammen med deg.

 

Konseptboligene

Se her

Frode Christian Holm
Salgssjef