Skal du selge tomt?

Skal du selge tomt? Vi søker etter grunneiere som har tomter som de vurderer å selge.

Skal du selge tomt?
Skal du selge tomt?
Skal du selge tomt?

Skal du selge tomt? Vi søker etter grunneiere som har tomter som de vurderer å selge.

Vi er interessert i alle typer tomter, enten det er ferdig regulerte eneboligtomter i eksisterende boligområder eller uregulerte områder. Alt er av interesse.

Sammen med våre forhandlere gjør vi en vurdering av tomten og foretar mulighetsstudier for å danne oss et bilde av hva som mulig å bygge på den aktuelle tomten og hva riktig pris kan være.

I Norgeshus har vi en stor teknisk avdeling, med ingeniører, arkitekter og arealplanleggere som hjelper til med mulighetsstudier og reguleringsprosesser. På bakgrunn av mulighetsstudiene, vil vi kunne tilby fleksible avtaler tilpasset den enkelte grunneier.

Selge tomt?

Kontakt vår salgssjef.

Frode Christian Holm
Salgssjef