Informasjon til presse og media

Pressekontakt
Benn Båtvik
Markedsdirektør