Boliger tilpasset kommunale behov

Kommunale boliger spiller en viktig rolle i å bygge og opprettholde sosiale bånd i samfunnet. Ved å gi lavinntektsgrupper og andre sårbare grupper tilgang til trygge og rimelige boliger, bidrar de til å redusere ulikhet og fremme sosial integrasjon og samhørighet.

Les mer
Illustrasjon - ikke endelig leveranse
Illustrasjon - ikke endelig leveranse

Konseptboliger fra Norgeshus - godt egnet som kommunale boliger  

I mange kommuner er det et stort behov for å skaffe nye boliger for å ta imot flyktninger. Konseptboligene fra Norgeshus er kostnadseffektive, fleksible boliger med god bokvalitet.   

Med våre konseptboliger vil dere være i stand til å tilby boliger til familier av ulik størrelse. Her finner dere leilighetsbygg med et gitt antall enheter med fastsatte størrelser, mens andre kan settes sammen av flere enheter av ulik størrelse til ønsket behov, Avhengig av tomtestørrelsen. Felles for dem alle er at de skal være kostnadseffektive å bygge da vi har hatt fokus på følgende underveis i prosjekteringen:

  • standardisering
  • svært detaljert prosjektering
  • effektiv byggeprosess

Arkitekten har utformet boligene med enkle bygningskropper som bidrar til en forutsigbar og rasjonell byggeprosess. Boligene har likevel et tidsriktig arkitektonisk uttrykk med kvaliteter som mange liker.

Med om lag 140 forhandlere i kjeden, kan vi bygge over store deler av landet. Se forhandleroversikt her.

Vi har i tillegg flere tomteområder over hele landet som kan tilpasses den enkelte kommunes behov. 

  

Flex 1 

- fleksibelt leilighetsbygg som kan bygges med ønsket antall leiligheter av 2-roms og 3-roms på hhv. 45,2 og 58,8 m2. 

 

Leah

- rekkehuskonsept her vist med 4 leiligheter over to plan med 2 soverom. Kan også bygges med to eller flere enheter, avhengig av tomtestørrelse og behov. 

 

Lilja

- rekkehuskonsept her vist med 4 boenheter over 2 plan med 3 soverom. Kan bygges med 2 eller flere enheter avhengig av tomtestørrelse og behov. 

 

Kvartett

- 4-mannsbolig for flat tomt med leiligheter på 64,9 m2 med 2 soverom. 

 

 

Flex 2

- 4-mannsbolig prosjektert for både flat og skrå tomt med 3-romsleiligheter på 69,9 og 72,9 m2.