Kvartett i Rindal - Årets Småhusprosjekt 2018

Boligprodusentenes Forening kåret utleieboligene Kvartett i Rindal kommune til Årets småhusprosjekt i 2018

Totalentreprenør Norgeshus Oppdal Bygg
Arkitekt
Norgeshus

Rindal kommune ønsket i 2016 å øke antall utleieboliger i Rindal sentrum. Kommunen som oppdragsgiver inviterte derfor til tilbudskonkurranse for utbygging av utleieboliger, i form av en totalentreprise.

I forbindelse med konkurransen lagde kommunen en kravspesifikasjon som beskriver 4 boenheter på ca. 65m² BRA med en definert standard. Kommunen skal ha tildelingsrett til disse boligene, og vil samtidig inngå 20 års leieavtaler med utbygger for framleie boligene til beboere.

En slik langsiktig avtale innebærer at utbygger kan få tilskudd og lån direkte fra Husbanken, og kommunen stiller krav om at det oppnås slikt tilskudd.

I konkurransen betinger Rindal kommune at alle kostnader knyttet til erverv av tomter, utvikling av prosjektene, prosjektering, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene i utgangspunktet er utbygger sitt ansvar. 

Norgeshus AS utviklet på oppdrag fra Boligforvalteren Norge AS, et forprosjekt med konseptboligen Kvartett på aktuell tomt i Rindal sentrum. Med dette forprosjektet til grunn, vant Boligforvalteren Norge AS tilbudskonkurransen, med Norgeshus Oppdal Bygg AS som totalentreprenør.

 

Fakta om prosjektet:

 • Byggested: Rindal sentrum, Skulegata 7, Gnr/Bnr 18/209
 • Kommune: Rindal
 • Byggherre: Boligforvalteren Norge AS
 • Totalentreprenør: Norgeshus Oppdal Bygg AS
 • Prosjektleder: Oddvar Rise
 • Antall enheter: 4 stk.
 • BRA: 327,2 m2
 • Tomtepris: 100,- pr m2
 • Entreprisekostnad: 7.490.000,-
 • Prosjektkostnad: 8.120.000,-
 • Byggetid: 8 måneder
 • Ferdigstilt: 22. februar 2017
   

Underleverandører:

 • Elektriker: Elinst Oppdal AS
 • Grunnentreprenør: Rindal Maskin AS
 • Betongentreprenør: Norgeshus Oppdal Bygg AS
 • Blikkenslager: Bygg og Fasade AS
 • Maler: Malerservice - Van Malsen AS
 • Utomhus: Rindal Maskin AS
 • Rørlegger: Harald Larsen Rørlegger AS
Kategorier
Firemannsbolig Konseptbolig