Trygghetsgaranti

”Norgeshus trygghetsgaranti” er en ekstra sikkerhet for alle som tegner avtale med en Norgeshusforhandler om oppføring/kjøp av Norgeshus bolig eller hytte. Dersom forhandleren skulle bli insolvent eller gå konkurs, vil Norgeshuskjedens Hovedkontor etablere kontakt med bostyrer i forhandlerens bo med det formål å begrense kundens belastninger i forhold til konkursen.

Les mer
Trygghetsgaranti

Trygghetsgaranti

”Norgeshus trygghetsgaranti” er en ekstra sikkerhet for alle som tegner avtale med en Norgeshusforhandler om oppføring/kjøp av Norgeshus bolig eller hytte. Dersom forhandleren skulle bli insolvent eller gå konkurs, vil Norgeshuskjedens Hovedkontor etablere kontakt med bostyrer i forhandlerens bo med det formål å begrense kundens belastninger i forhold til konkursen.

1. Generelt

”Norgeshus trygghetsgaranti” er en ekstra sikkerhet for alle som tegner avtale med en Norgeshusforhandler om oppføring/kjøp av Norgeshus bolig eller hytte.

Dersom forhandleren skulle bli insolvent eller gå konkurs, vil Norgeshuskjedens Hovedkontor etablere kontakt med bostyrer i forhandlerens bo med det formål å begrense kundens belastninger i forhold til konkursen.

Norgeshuskjedens Hovedkontor forplikter seg til å utarbeide statusrapport for bygget og innhente tilbud om å fullføre prosjektet fra annen Norgeshusforhandler/entreprenør.

2. Trygghetsgarantiens virkeområde

Trygghetsgarantien kommer til anvendelse utelukkende i de tilfeller hvor forhandleren måtte bli insolvent eller komme under konkursbehandling, og hvor han av den grunn vil være forhindret fra å fullføre oppdraget.

Trygghetsgarantien gjelder bare i byggeperioden. Det vil si fra signering av kontrakt til overtakelse av bolig.

3. Elementene i Trygghetsgarantien

3.1. I tilfelle Insolvens/konkurs vil Hovedkontoret besørge utarbeidelse av en fullstendig statusrapport over gjenstående arbeider, uten kostnader for kunden.

3.2. Hovedkontoret besørger innhenting av tilbud på utførelse av gjenstående arbeider fra den/de geografisk nærmestliggende Norgeshusforhandlere/entreprenører. Kunden står fritt i forhold til aksept av tilbudet.