Trygt hyttekjøp med Norgeshus

Trygt hyttekjøp med Norgeshus
Trygt hyttekjøp med Norgeshus
Trygt hyttekjøp

Se etter Trygt Hyttekjøp når du skal kjøpe ny hytte. Hytteprodusenter som bruker merket sikrer deg kvalitet og trygghet gjennom hele byggeprosessen.

Trygt Hyttekjøp er et seriøsitetsstempel

I media dukker det stadig opp historier om hytteleverandører som ikke levere som avtalt, driver useriøst og ulovlig.
Hytteprodusentene, som er et underutvalg i Boligprodusentenes Forening, har utarbeidet merkeordningen Trygt Hyttekjøp. Trygt Hyttekjøp er en bransjestandard som skal gjøre det enklere for kjøperne å finne fram i hyttemarkedet. Det er veldig mange aktører i hyttemarkedet og ikke alltid lett for de som skal bygge en ny hytte å orientere seg. Trygt Hyttekjøp skal vise hytteprodusentene som bygger etter norsk regelverk, har seriøse ansettelsesforhold og god faglig utførelse. Det gir trygghet for deg som skal kjøpe ny hytte.

Fremme kvalitet og seriøsitet

Alle hytteprodusentene som er med i Trygt Hyttekjøp må levere egenerklæring til Boligprodusentene, og har en plikt til å gjennomføre årlig revisjon mot kvalitetskravene. Formålet med Trygt Hyttekjøp er å skape en bransjestandard som er åpen for alle som driver seriøst, og som vil være med å drive en positiv utvikling i hyttemarkedet. Hytter og fritidsboliger blir stadig viktigere for den norske byggenæringen, og derfor er det også viktig at vi sammen tar ansvar for å fremme kvalitet og seriøsitet.

Dette betyr Trygt Hyttekjøp for deg:

  • Vi bygger din hytte i henhold til norsk regelverk
  • Vi bruker standard bransjekontrakter i avtalen om hyttekjøpet
  • Du får garantier og forsikring etter bustadoppføringslova
  • Vi lover deg faglig utførelse av din hytte
  • Ved en eventuell tvist har du rett til bruk av Boligtvistnemda
  • Vi sørger for ordnede arbeidsforhold på din byggeplass

Det blir gjennomført en uavhengig kvalitetsrevisjon av medlemmer i Trygt Hyttekjøp. Du skal være trygg på at vi som hytteprodusent oppfyller kvalitetskravene.