Svanholm Seremonirom

Utgangspunktet for prosjektet var et begravelsesbyrå som ønsket å tilby et fint lokale for livsynsåpne seremonier for sine kunder.

Totalentreprenør Svanholm & Vigdal Gravferd
Arkitekt

Byggherre: Svanholm & Vigdal Gravferd AS
Arkitekt: Norgeshus AS
Totalentreprenør: B&B Entreprenør AS
Byggeherreombud: Karl Knudsen AS
Medvirkende fra Norgeshus:
Arkitektur: Marianne Lona Moa og Frank Wiken Hatle
Byggesak: Randi Aagård
Fotograf: Kristoffer Wittrup

Utgangspunktet for prosjektet var et begravelsesbyrå som ønsket å tilby et fint lokale for livsynsåpne seremonier for sine kunder. De hadde ett lite rom fra før, men etterspørselen ble etter hvert såpass stor at de så en mulighet for å utvide. I tillegg ønsket de i sammenheng med dette lokaler for samtaler og syninger i forbindelse med begravelsene, samt kontorlokale for de ansatte. Utformingen av bygget er derfor tilpasset logistikken rundt en begravelse, samtidig som man må forholde seg til at det kan foregå andre ting i bygget samtidig.


Dersom man går inn hovedinngangen er det første man kommer til en foajee, som hovedsakelig fører til seremonirommet og syningsrommet. Disse rommene ligger over et kjølerom som lagrer kistene i vente på syning og begravelse. I midten av syningsrommet, og i midten foran i seremonirommet er det lagt inn kisteheiser, som frakter opp kistene direkte opp fra kjølerommet.
For å sikre tilstrekkelig lydisolering mellom foajeen og seremonirommet er det lagt inn en sluse. Man kommer deretter inn i bakre del av seremonirommet, og går derifra frem til stolrekkene. Når seremonien er ferdig følger begravelsesfølget kisten ut den andre siden bak i rommet, med direkte adkomst til bårebil.
Dersom man går inn inngangen til høyre for hovedinngangen kommer man til en resepsjon som fører en videre til møterom og kontor.
Når vi skulle velge materiale for bygningen var det viktig for byggherre at det var så godt som vedlikeholdsfritt. Vi gikk for tegl, da det har den tyngden og stabiliteten vi ønsket at bygget skulle ha. Konseptet for bygningen ble teglsteinsskiver rundt hele bygget. Mellom disse er det plassert dører og vindu, med aluminiumsplater over og under. I tillegg er de brukt til å støtte opp pergolaer med glasstak foran inngangene. Foran og bak i seremonirommet har vi oppskalert skivene, og brukt disse til å slippe inn lys fra siden gjennom høye, frostede vinduer. Slik får man fint slepelys langs teglsteinsveggene, og unngår innsyn.
Videre har vi sett på hvordan man kan bruke teglsteinen til å få riktig lyd inne i seremonirommet. Foran i rommet er det murt en helt vanlig vegg for å få en reflekterende flate. På sideveggene er teglsteinene murt i et sikksakk-mønster for å spre lyden mest mulig. Bak i rommet er det regelmessig tatt vekk noen teglsteiner, murt foran et hulrom som absorberer lyden. Nederst i dette hulrommet er det i tillegg lagt inn ei ventilasjonssjakt tildekket med perforerte plater, som fører frisk luft inn i rommet.
I interiøret er det i tillegg brukt mye tre. Bæresystemet i seremonirommet er av limtre. Vi har plassert ut fem søyler som deler seg som greiner opp mot limtredragerne. Forbindelsene er løst med innslissede plater og gjennomgående bolter. Mange av overflatene er i hvitlasert eik, som dørene i seremonidelen, spilehimlingen i foajeen og tilstøtende toaletter, og eikepanelet på veggene i syningsrommet og resepsjonen.
Begravelsesbyrået har nå flyttet inn i bygget, og har kommet frem til at de også ønsker å leie ut seremonirommet til andre typer seremonier også, for eksempel konfirmasjoner og bryllup, og tilbyr med det det første privateide livssynsåpne seremonirommet i Norge.

Kategorier
Arkitektur Plan og regulering