Bestill huskatalog

Konstruksjonssikkerhet og brannkonsept Haihuset

Servicebygg Andørja - Harstad. Overbygning i Termowood. Byggestart våren 2019 – under oppføring.

Totalentreprenør Haihuset AS
Arkitekt

Arkitekt: Erlikpluss.

Vår rolle: PRO konstruksjonssikkerhet TK1, PRO brannkonsept TK1.

Kategorier
RIB