Bestill huskatalog

Detaljregulering Strandveien 31 Melhus

Utbygger ønsket å bygge 4-mannsbolig. Ved utbygging over 3 enheter er det krav til detaljregulering i Melhus kommune. I reguleringsprosessen ble det utarbeidet et forslag til leilighetsbygg med 8 leiligheter.

Totalentreprenør HAW Eiendom
Arkitekt


Tiltakshaver: HAW Eiendom
Ansvarlig prosjekterende: Ellen Reitan Krogstad
Type prosjekt: Detaljregulering
Planens Intensjon: 8-mannsbolig på fortettingstomt
Planområdets størrelse: 1,5 daa

Kategorier
Plan og regulering