Detaljregulering Losjevegen

Detaljregulering av boligblokk i 4 etasjer med 20 leiligheter i Potten i Melhus sentrum. Svært høye detaljeringskrav fra kommunen. Planområdets størrelse: ca. 2,3 daa.

Totalentreprenør norgeshus Eiendom
Arkitekt
Norgeshus

Detaljregulering av boligblokk i 4 etasjer med 20 leiligheter i Potten i Melhus sentrum. Svært høye detaljeringskrav fra kommunen.
Planområdets størrelse: ca. 2,3 daa.

Kategorier
Arkitektur Plan og regulering