Bestill huskatalog

Detaljregulering Naustgjerdet Børsa, Skaun

Detaljregulering av boligfelt i Børsa i Skaun kommune. Tilrettelagt for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Estetiske hensyn mot eksisterende bebyggelse i Børsaøra. Utfordringer med byggegrense mot fylkesveg, samt etablering av bussholdeplass foran bro.

Totalentreprenør Norgeshus eiendom
Arkitekt
  • Tiltakshaver: Norgeshus Eiendom
  • Ansvarlig prosjekterende: Guro Aarø Ianssen
  • Type prosjekt: Detaljregulering
  • Planens Intensjon: Rekkehus og små eneboliger, totalt ca. 15 boenheter
  • Planområdets størrelse: 5,5 daa
Kategorier
Plan og regulering