Les eller bestill huskatalog

Bruhagen barnehage på Averøy

Samvirket Mobarn SA gikk for det spenstigste forslaget da de skulle bygge ny barnehage på Bruhagen på Averøy. Prosjektering- og oppføring skjedde i løpet av ett år. Aktiv bruk av 3D-modeller mellom prosjekterende og ut på byggeplass gjorde dette mulig.

Totalentreprenør MoBarn
Arkitekt
4d432c6a-c5d5-4d57-a9ad-0ccf3b6836d3

Vi prosjekterer barnehager med utgangspunkt i at det skal være et godt sted for både barn og ansatte. Å aktivt innlemme brukergruppa i starten av prosjekteringen er derfor viktig for et godt resultat.

Barna oppholder seg ute store deler av dagen. Et godt planlagt uteområde er derfor viktig. Å ta vare på den fine naturtomta var utslagsgivende for at barnehagen ble bygget i to etasjer.

Norgeshus AS har bistått med prosjektering av arkitektur, brannkonsept og konstruksjonssikkerhet.

Kategorier
Arkitektur RIB