Bestill huskatalog

Fornøyde medarbeidere sørger for landets mest fornøyde boligkunder

Under Prognosesenterets årlige presentasjon av boligutbyggerne i landet med de mest fornøyde kundene i enkeltkundemarkedet, tok Norgeshus imot prisen for kjeden med de mest fornøyde kundene, med en KTI på 81 poeng. Blant forhandlerne i Norgeshuskjeden hadde Norgeshus Stjørdal Tømrerservice maks score med en KTI på hele 100, noe som ga en 1. plass blant alle forhandlere som er tilknyttet kjeder. I tillegg havnet både Norgeshus Berntsen Byggservice fra Tromsø og Norgeshus Midt-Norge Eiendom inne på topp 10 lista på henholdsvis 2. og 5. plass.

f.v: Frode Holm, Benn Asgeir Båtvik, Kjellrun Båtvik Hagensli, Anders Teigen, Rolf Arne Kristoffersen, Casper Arntzen
f.v: Frode Holm, Benn Asgeir Båtvik, Kjellrun Båtvik Hagensli, Anders Teigen, Rolf Arne Kristoffersen, Casper Arntzen

Bekreftelse på at kunden får det han vil ha

Markedsdirektør Benn Asgeir Båtvik var til stede for å motta prisen for beste selskap i EAT-markedet. - At vi som kjede havner på topp i denne kategorien gir oss en bekreftelse på at kundene våre får det de er ute etter; boliger av høy kvalitet, bygd av flinke håndverkere og levert etter de avtaler som er gjort. Jeg vil gratulere og samtidig takke alle våre 118 forhandlere som skal ha æren for denne prisen.

En enorm tillitserklæring og et enormt ansvar

kunden tar kontakt med oss for å få realisert sitt livsprosjekt, en enorm tillitserklæring som vi tar på alvor

Daglig leder i Norgeshus Stjørdal Tømrerservice, Anders Teigen, er takknemlig for tilbakemeldingene han har fått fra kundene på KTI-undersøkelsen og selvfølgelig stolt av å havne på toppen av denne lista. – Suksessen ligger i at vi alltid tar oss god tid til å sette oss inn i kundens ønsker og behov. Når en potensiell boligkunde tar kontakt med oss, er det gjerne for å få realisert sitt livsprosjekt, og det at vi får ansvaret for å gjøre denne drømmen til virkelighet, er en enorm tillitserklæring som vi må ta på alvor. 

Med kunden i fokus

Det er ikke bare kvaliteten på boligen som spiller inn på graden av tilfredshet hos en boligkunde. Vel så viktig er selve opplevelsen til kunden gjennom hele prosessen, fra det første møtet til overlevering av boligen og ved ettårsbefaringen. Tydelige avtaler, god kommunikasjon og en ryddig fremdriftsplan er viktige forutsetninger for at kunden føler seg ivaretatt.

Frode Holm, salgssjef i Norgeshus, er svært fornøyd med de gode plasseringene i de to kategoriene. - Det er selvfølgelig gledelig at vi oppnår såpass gode resultater, men likeså viktig er det at vi tar fatt i de resultatene og rapportene som nå foreligger, og ser på hva som kan gjøres av ytterligere forbedringer i tiden som kommer. 

Gode kundeopplevelser

- For å kunne drive langsiktig er vi helt avhengig av gode kundeopplevelser. Vi har utviklet verktøy som sikrer at kunden enkelt får tilgang til den informasjonen han trenger under hele prosessen. Vi vet at de fleste misforståelser og uoverensstemmelser mellom utførende og kunder skyldes for lite informasjon og mangel på kommunikasjon. Dette har vi gjort noe med og vi ser at dette bærer frukter i form av enda flere fornøyde kunder, som igjen betyr bedre arbeidsdager for våre forhandlere med lite bekymringer, avslutter Holm.

Fornøyde medarbeidere gir fornøyde kunder

Dyktige folk som skaper gode relasjoner til kundene, er med på å bygge tiltro og trygghet mellom partene

Markedsdirektør i Norgeshus, Benn Asgeir Båtvik, har klare tanker om hva det er som ligger bak de gode resultatene. «En av bærebjelkene i Norgeshus, er at vi skal være best på folk. I det legger vi at vi skal ha de best kvalifiserte folkene både yrkesmessig, men også på det menneskelig plan. Våre ansatte er vårt ansikt utad og de som i hverdagen er i kontakt med kundene. Dyktige folk som skaper gode relasjoner til kundene, er med på å bygge tiltro og trygghet mellom partene slik at kunden kan være sikker på at han får det han vil ha. For at vi skal nå målet om å ha de beste folkene, har vi gjennom mange år jobbet målrettet med å legge til rette for å skape gode arbeidsmiljø for alle. Vi vet at folk som trives i jobbene sine yter både mere og bedre, noe som bygger opp under økt yrkesstolthet og da også høyere kvalitet på utført arbeid. Dette igjen gir mer fornøyde kunder og en økt lønnsomhet for bedriften - en vinn – vinn situasjon for alle parter.»