Plan og regulering

Før du kan bygge et hus, må du ofte ha en reguleringsplan. Ved oppstart av prosessen med å lage en reguleringsplan skal dette kunngjøres til alle interesserte. Alle har anledning til å si sin mening om forslaget innenfor de angitte høringsperiodene. Hvis du ikke fikk anledning til å gi merknad ved varsel om oppstart, kan du gi dette under neste høringsperiode, ved offentlig ettersyn. Vi vil gjerne høre din mening!

Espen Daaland Holmli
Arealplanlegger