Bestill huskatalog

Utmerkelser

Norgeshus har sammen med sine forhandlere gjort seg bemerket i det norske boligmarkedet ved å vinne flere utmerkelser de siste årene. Dette er et resultat av et tett og godt samarbeid mellom hovedkontor og den enkelte forhandler.

Les mer
Utmerkelser

Utmerkelser

Norgeshus har sammen med sine forhandlere gjort seg bemerket i det norske boligmarkedet ved å vinne flere utmerkelser de siste årene. Dette er et resultat av et tett og godt samarbeid mellom hovedkontor og den enkelte forhandler.

Prognosesenteret - mest fornøyde boligkunder 2019

 • I kategorien "Landets mest fornøyde boligkunder i privatkundemarkedet - boligkjeder":
  • 1. plass Norgeshus
  • Score på kundetilfredshetsindeksen (KTI): 81 poeng.
 • I kategorien "Landets mest fornøyde boligkunder i privatkundemarkedet - forhandlere":
  • 1. plass Norgeshus Stjørdal Tømrerservice - 100 poeng
  • 2. plass Norgeshus Berntsen Byggservice 
  • 5. plass Norgeshus Midt-Norge Eiendom

Boligprodusentenes forening - årets småhusprosjekt 2019:

 • Norgeshus EH Bolig for sin Trend 5 i Vestre Toten
 • Juryens begrunnelse: 
  • "Konseptboligen Trend 5 er oppført av Norgeshus EH Bolig i Raufoss i Vestre Toten. Trend 5 er en liten og kostnadseffektiv bolig på ett plan som tilbys medlemmene i Norgeshuskjeden. Trend 5 er ferdigprosjektert i BIM og det foreligger IFC-modeller for alle fag. For å redusere kostnadene er det framforhandlet avtaler med faste leverandører."

Boligprodusentenes forening - årets småhusprosjekt 2018:

 • Norgeshus Oppdal Bygg for sin Kvartett i Rindal
 • Om prosjeketet:
  • Kvartett er et småhus med fire boenheter som skal disponeres av Rindal kommune. Prosjektet er basert på konseptboligen "Kvartett" fra Norgeshus, og er gjennomført som totalentreprise av Norgeshus Oppdal Bygg AS for Boligforvalteren Norge AS.
   Bygget består av to bygningskropper med mellomliggende, felles inngangsparti og trapperom. Dette fellesarealet har glassflater og dagslystilgang i begge ender. Alle boenhetene er internt prosjektert som tilgjengelig boenhet. Det er trinnfri atkomst til de to boenhetene på inngangsplanet. For de to boenhetene i andre etasje er det tilrettelagt for ettermontering av heis/løfteplattform slik at det kan etableres trinnfri atkomst til disse boenhetene også.
    
   Konseptboligen Kvartett er komplett prosjektert i BIM og det foreligger IFC modeller for alle fag.

Prognosesenterets kundetilfredshetspris (KTI) i prosjektmarkedet 2018:

 • Norgeshus Jos-Bygg for prosjektet Sangsvanelia trinn 1
 • Score på kundetilfredshetsindeksen (KTI) 89 poeng. 

Boligprodusentenes forening - årets småhusprosjekt 2017:

 • Norgeshus Byggmester Kjell Aarvik for sin Moment
 • Juryens begrunnelse:
  • "Eneboligen skiller seg ut gjennom en utkraget andre etasje som hviler på fire tynne stålsøyler. Terrassen ligger ytterst i utkragingen ca. 10 meter over bakken. BIM er brukt for alle fag og det er utført kollisjonskontroll i Solibri. Boligen har væske-, vann-, varmepumpe og energimerke grønn A. Den er bygget på søyler som skaper spennende rom i terrenget, samtidig som at den avgir et redusert fotavtrykk i naturen."

Boligprodusentenes forening - årets boligprosjekt 2014:

 • Norgeshus Snekkerservice Frøya for sin Trend 1 på Sistranda
 • Juryens begrunnelse:
  • "4 eneboliger av Trend 1 er oppført på Sistranda i Frøya kommune. Boligene er planlagt ned til minste detalj; prosjektering, salg og markedsføring, leverandører og byggeplassledelse er grundig gjennomarbeidet og ytterligere forbedret etter gjennomførte pilotprosjekter. Konseptet gir Norgeshusforhandlere mulighet for oppføring av gode og rimelige boliger og en enklere inngangsbillett til å gjennomføreprosjekter i egenregi."

Boligprodusentenes forening - årets medlem 2012:

 • Juryens begrunnelse: "For sin lojale holdning til, og etterlevelse av foreningens profesjonalitetserklæring. Bedriften har utmerket seg ved en utstrakt vilje og evne til å dele sine erfaringer med andre til felles nytte, og stiller jevnlig opp med deltakelse i foreningens aktiviteter lokalt og sentralt." 

 

Great Place to Work i kategorien 500 ansatte +:

 • 2017: 
  • 5.beste arbeidsplass i Norge
 • 2018:
  • 4.beste arbeidsplass i Norge
  • 24.beste arbeidsplass i Europa
 • 2019:
  • 4.beste arbeidsplass i Norge
  • 21.beste arbeidsplass i Europa
 • 2020:
  • 3. beste arbeidsplass i Norge