Team Norgeshus

Her finner du informasjon om Team Norgeshus.

Les mer
Landslagsutøver i kombinert Jørgen Graabak og proffsyklist for Uno-X Anne Dorthe Ydsland

Team Norgeshus

Her finner du informasjon om Team Norgeshus.

Hvorfor får ikke jeg være med pappa?

Renta øker, strømregningenes størrelse vedvarer og middagen blir stadig dyrere. Den økonomiske situasjonen i verden påvirker alle, og mest av alt de som har minst fra før. Dette fører, blant annet, til at jeg opplever en stadig økt frekvens av historier om barn og familier som ikke har råd til å la ungene sine utfolde seg på idrettsbanen.

Av: Jørgen Graabak

Mikrokosmos og læringsarena

Personlig har jeg utrolig mye å takke idretten for. Opplevelser, møter med mennesker, holdninger og verdier. Og ikke minst, læring. For meg har idretten vært en arena hvor jeg ikke bare har fått trent på å lært fysiske øvelser og prinsipper, den har først og fremst vært en arena hvor jeg har fått trening i livet. 

Jeg har lært meg å takle motgang, medgang, gode og dårlige dager. Jeg har lært meg hvordan jeg kan sette meg store mål, dele de opp og konkretisere de for å øke oddsen for oppnåelse. Hvordan jeg kan bruke hver dag til å ta et steg mot mine mål. Jeg har lært hvordan jeg kan se på de som er bedre enn meg i totalen eller i elementer, og hvordan jeg kan lære av dette. 

Jeg har lært meg hvor viktige forberedelser er for å få til det jeg ønsker. Hvordan jeg skal takle det å feile, hvorfor dette kan være et viktig steg på veien mot mine mål. 

Og ikke minst, jeg har lært så fantastisk mye om meg selv og mitt eget hode. Hva skal til for at jeg skal ha det bra og prestere? Hva må ligge til grunn for at jeg skal ha gode dager? 

Hvordan reagerer jeg i en stressituasjon? Hvordan takler jeg å mislykkes? Hvordan takler jeg suksess? Hva motiverer meg? Hva gir meg mening i hverdagen? Hvilket forhold har jeg til mine egne tanker? Hvordan aksepterer jeg og håndterer jeg de? I medgang?  I motgang? I hverdagen? Under press? Hva kjennetegner et miljø hvor jeg trives og presterer?

Én av flere

Dette er spørsmål alle kan stille seg. Men idrettens natur, hvor alle delene betyr noe for at man til slutt forhåpentligvis når de målene man setter seg, gjør at det kreves bevissthet rundt disse spørsmålene. Dette er for så vidt ikke unikt for idretten, man kan finne slike miljøer og krav om bevissthet på veldig mange arenaer i samfunnet. Men idretten er én av arenaene som har denne kvaliteten. Samtidig byr idretten naturligvis på fysisk aktivitet, noe som blir stadig viktigere i en verden hvor livsstilssykdommer og problemer rundt psykisk helse er mer fremtredende enn noen gang. 

Nybakt far

Som nybakt far håper jeg at mine barn finner veien inn i idretten. Det kommer ikke til å stilles noe krav om det, men de skal uten tvil få muligheten om de ønsker det. Og tilbudet kommer absolutt ikke å være der fordi jeg har noe sterkt ønske om at de skal drive idrett på høyt nivå og jakte edelt metall. Det kommer til å være der fordi jeg vet hvor god idretten kan være som lærings- og utviklingsarena, og fordi det er veldig sunt for deres fysiske og mentale helse. 

Når jeg leser saker om at barn ikke får muligheten til å delta fordi et er for dyrt, smerter det meg. Idrett er ikke for alle, men det er utrolig synd om de som har lyst ikke får anledning til å ta del i de fantastiske mulighetene idretten gir som læringsarena.

Strømstøtten

De nyeste tallene fra statsbudsjettet anslår en økt inntekt fra energikrisen i Europa i form av økte inntekter på strøm for den norske stat i størrelsesorden 80 milliarder kroner for 2022, 73 milliarder for 2023. Den såkalte strømstøtten koster 41 milliarder. At det i det hele tatt kalles strømstøtte er etter min mening en farse, men det får være en diskusjon for et annet forum. Faktum er at mellomlegget er på 39 milliarder kroner. Kanskje noen av disse kronene kunne blitt brukt på å støtte de som rammes hardest av situasjonen vi står i?  For å sikre at våre barn får mulighet til å delta på de læringsarenaene de ønsker. Da snakker jeg ikke om helikopterpenger til allment bruk, men målrettede intervensjoner for støtte opp om barn og ungdom. Så vil slike eventuelle ordninger være potensiell grobunn for en skummel presidens, her blir retorikken i så fall avgjørende.  

Politikkens insentiver

Nytten for den enkelte og besparelsen for det offentlige er vanskelig å kvantifisere. Det eneste som er sikkert er at det er et regnestykke man ikke vet svaret på før om 20, 30 eller 50 år. Men at svaret er positivt, er jeg ikke i tvil om.

Jeg håper at politikere som har både insentiver og fokus retter mot neste stortingsvalg, også tar seg tid til å prioritere de som ikke har stemmerett før om 10-15 år.