Miljøprofil

Som boligbygger kreves det at vi til enhver tid leverer boliger etter de gjeldende miljøkrav, og dette er noe som alle våre kunder og samarbeidspartnere kan føle seg trygge på at vi gjør. Men for oss handler det å være miljøbevisst om så mye mer enn kun sluttproduktet vi leverer.

Les mer
Miljøprofil

Miljøprofil

Som boligbygger kreves det at vi til enhver tid leverer boliger etter de gjeldende miljøkrav, og dette er noe som alle våre kunder og samarbeidspartnere kan føle seg trygge på at vi gjør. Men for oss handler det å være miljøbevisst om så mye mer enn kun sluttproduktet vi leverer.

Arbeidsmiljø

For at vi skal kunne levere boliger av ypperste kvalitet, er vi avhengige av at vi har ansatte som trives og som kjenner glede og motivasjon for å jobbe i bedriften. Ansatte som trives på jobb og med arbeidet de utfører yter både mere og bedre.

Å skape et solid arbeidsmiljø er ikke gjort over natten. Et kontinuerlig og målrettet arbeid over tid, er det som må til for å lykkes. Tiltakene og arbeidsmetodene vi har benyttet oss av for å komme dit vi er i dag er mange, både innenfor ledelse, drift og og menneskelige faktorer. Ute hos alle våre forhandlere gjøres det tiltak for å skape en bedre arbeidshverdag, ved hovedkontoret er følgende tiltak gjort:   

  • Alle ansatte tilbys gratis frukt og grønt hver dag, i tillegg til te og kaffe fra kaffemaskin.
  • Alle kontorer har store vinduer for godt dagslys med utvendige persienner som regulerer varme og lys.
  • Arbeidsstasjonene har egne lyspunkter i tak og heve- /senkepulter for de som ønsker dette.
  • Levende planter finnes på de fleste kontorer, samt bilder og kunst på veggene for å myke opp lokalene.
  • Ansatte oppfordres til fysisk aktivitet, vi har derfor etablert et godt utrustet treningsrom med squash-hall til disposisjon i kjelleren.

Siden 2016 har Norgeshus som kjede benyttet seg av medarbeiderundersøkelsen fra Great Place to Work og innfridd de krav som stilles for å kunne kalle seg en av landets beste arbeidsplasser. Denne sertifiseringen beviser at vi som kjede tar arbeidsmiljø og drift på alvor og at ansatte opplever Norgeshus som et godt sted å jobbe. 

Avfallshåndtering 

Ved hovedkontoret er det inngått samarbeid med Retura om sortering av avfall og en egen avfallsinstruks som beskriver de ulike avfallsfraksjonene og hvordan de skal sorteres og håndteres.

Det er en egen rutine for gjenbruk av IKT-utstyr, permer, dokumentmapper og plastmapper. Overflødige arbeidsklær/profilartikler, møbler osv. blir gitt bort eller solgt. Kun ødelagte produkter blir sendt til miljøstasjon. 

Forbruksmaterialer

Norgeshus AS ønsker å være en papirløs virksomhet og oppfordrer alle ansatte til å begrense utskrifter av dokumenter til et minimum. Det er fokus på at digitale løsninger skal tas i bruk der det er mulig.

Ved vareinnkjøp prioriteres store forpakninger, og produkter med kvalitet og lang levetid. På kontorene og ved messer og konferanser er alle engangsartikler i plast byttet ut med papp og flerbruksvarer. Slitesterke handlenett i polyester har tatt over for plastposer. 

Energi

Norgeshus hovedkontor har vann til vann varmepumpe koblet til radiatorovner med termostat. Ventilasjonsanlegget er balansert og er satt opp med nattsenking. Dette gir en god energibesparelse og et godt inneklima. Lyset styres av bevegelsessensorer, og alle PC-er og skjermer er programmert til å gå i dvale etter relativt kort tid. 

Transport

Norgeshus prioriterer elektrisk eller hybrid ved anskaffelser til virksomhetens egen bilpark. Virksomheten har egne parkeringsplasser i og utenfor parkeringskjeller med ladestasjoner tilgjengelig. Her er det også lagt til rette for egen sykkelparkering.

For å redusere reiseaktiviteten til et hensiktsmessig nivå prioriteres eksterne møter ved hjelp av videokonferanse, web-møter og telefonsamtaler. Når det lar seg gjøre, legges det til rette for samkjøring ved tjenestereiser. Ved behov for varetransport, koordineres dette slik at flere forsendelser sendes/mottas samlet. 

Leverandører

Norgeshus prøver etter beste evne å bruke leverandører som har en miljøsertifisering og/eller miljøsertifiserte produkter. I tillegg til våre miljøkrav, må de også dokumentere hva de gjør i sitt eget miljøarbeid i forhold til våre krav. 

Nye boliger

Vi har hatt fokus på miljøvennlig husbygging i en årrekke. Hustypen Fauna er et eksempel på dette, en kompakt og arealeffektiv bolig der vi i stor grad bruker fornybare materialer og miljøvennlig tre. Den settes i tillegg opp på påler som gir et minimalt avtrykk i naturen.  

For oss er det viktig at miljø og økologi går hånd i hånd med økonomien. Ved å optimalisere de miljøvennlige løsningene sammen med hver enkelt kunde, kan vi planlegge andre kompakte og arealeffektive boliger. Dette vil da kunne redusere energibruk, materialbruk, transport og avfall, og dermed også kostnaden. 

Energi i nye boliger

Norgeshus har tatt tak i utfordringene med å redusere energibehovet til nye bygninger. Noen av tiltakene som er gjort:

  • Bedre isolerte konstruksjoner i gulv, yttervegg og tak.
  • Gode vinduer med lavt varmetap.
  • God vindtetting og lave luftlekkasjer.
  • Natt- og helgesenking av innetemperaturen.
  • Informasjon til kunde om alternative energisparende produkter ved nybygg. 

Energiattest

Når du inngår en kontrakt med Norgeshus skal det foreligge en energiattest på boligen ved ferdigstillelse. Energiattesten består av et energimerke som viser boligens energieffektivitet med karakter for levert energi og karakter for oppvarmingskilde.

I energimerket tas det hensyn til boligens byggetekniske standard samt hvilket oppvarmingssystem og energikilde som er brukt i boligen. Karakteren er den samlede vurderingen av byggeteknisk standard, oppvarmingssystem og energikilde for boligen. Energimerket har en skala som går fra A (best) til G (svakest). 

Nye boliger fra Norgeshus med normal energistandard vil få energiklasse C, litt avhengig av hvilket oppvarmingssystem som er brukt i boligen. Byggetekniske forhold som vil bedre energimerket er for eksempel mer isolasjon, bedre vinduer og mindre luftlekkasjer. Miljøvennlige energikilder som for eksempel solfangere eller varmepumper vil bedre oppvarmingsmerket. Dersom det er ønskelig med et bedre energimerke enn hva som er standard på våre husmodeller, kan dette avklares med Norgeshus sin lokale representant. Ved overlevering ordnes den offisielle energiattesten via NVE sitt energimerkesystem. 

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp. 

Norgeshus AS er kontrollmedlem av Grønt Punkt Norge, og stiller da krav til at kjedens norske vareleverandører er standardmedlem av Grønt Punkt. Gjennom denne ordningen er Norgeshus med på å sikre at det tas miljøansvar for emballasjen rundt varene som kjøpes inn, og at returordningen for emballasje får et større omfang. 

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for miljøledelse, og er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Norgeshus AS har vært sertifisert som Miljøfyrtårn helt siden 2.juli 2009 og jobber kontinuerlig med å befeste sin posisjon som en miljøbevisst bedrift. 

Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. 

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU og sidestilles med f.eks. EMAS og ISO 14001. Miljøfyrtårn skiller seg ut fra de andre miljøledelsessystemene ved å ha predefinerte bransjekriterier for indre og ytre miljø for ulike bransjer.

Klima og Miljørapport

Norgeshus sin klima- og miljørapport kan fås i PDF-format ved forespørsel. 

Har du innspill?

Samspill mellom virksomhet og samfunn er en viktig del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Vi setter derfor stor pris på innspill fra kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene vil vi kunne bruke i vårt videre arbeid for et mer bærekraftig samfunn.

Send inn dine innspill til vår miljø- og bærekraftsansvarlig, Ben Toscher: ben.toscher@norgeshus.no