Great Place to Work

I Norgeshus setter vi arbeidsmiljøet høyt på dagsorden. Gjennom grundige kartlegginger og et kontinuerlig og målrettet arbeid, har vi de siste årene mottatt priser både nasjonalt og internasjonalt for vår innsats med å skape gode, meningsfulle og trygge arbeidsplasser. 

Les mer
Representanter fra Hovedkontoret og noen av forhandlerne fikk æren av å ta imot prisen for Norges 4. beste arbeidsplass 2019.

Great Place to Work

I Norgeshus setter vi arbeidsmiljøet høyt på dagsorden. Gjennom grundige kartlegginger og et kontinuerlig og målrettet arbeid, har vi de siste årene mottatt priser både nasjonalt og internasjonalt for vår innsats med å skape gode, meningsfulle og trygge arbeidsplasser. 

Best på folk

Vi i Norgeshus skal ikke bare levere de beste boligene og ha de mest fornøyde kundene. Vi har også en strategi på at vi skal være best på folk. Måten vi skal vinne frem i konkurransen om å tiltrekke oss de beste folkene i bransjen, er gjennom å tilby en meningsfull arbeidshverdag med et trygt og godt arbeidsmiljø.

Siden 2017 har Norgeshus som kjede benyttet seg av medarbeiderundersøklelsen fra Great Place to Work®. Dette er et globalt ledende konsulent- og analyseinstitutt som i over 30 år har hjulpet organisasjoner med å identifisere, skape og opprettholde fremragende arbeidsplasser. 

Resultatene vi årlig får inn fra våre 116 forhandlerkontor med til sammen 1600 ansatte, sier mye om hvordan de opplever det å være ansatt i Norgeshus. Dette blir så utgangspunktet for det videre utviklingsarbeidet med å skape gode arbeidsmiljø. 

Kåring av de beste arbeidsplassene

De virksomhetene som lykkes best i sitt systematiske arbeid med arbeidsmiljøet, løftes en gang i året frem som inspirasjon til andre virksomheter. Dette er bakgrunnen for den årlige kåringen av de beste arbeidsplassene. I de tre årene vi har deltatt med hele kjeden, har vi havnet langt opp på disse kåringene og i 2019 kunne vi motta prisen for Norges 4. beste arbeidsplass, samtidig som vi tok en 21.plass blant virksomhetene ute i Europa. Beslutningen om å inkludere hele kjeden i undersøkelsen ble tatt etter at Hovedkontoret hadde deltatt over flere år. I løpet av denne perioden kunne vi se en tydelig fremgang i arbeidsmiljøet og at dette helt klart var et verktøy vi kunne bruke ute hos våre forhandlere.   

Å motta priser som dette er et tydelig bevis på at vi tar arbeidsmiljøet på alvor, men det er viktig å poengtere at dette først og fremst er et arbeidsverktøy for å kartlegge, og gjøre ytterligere forbedringer med arbeidsmiljøet for våre ansatte.

Nærhet og samhandling

Blant mange av våre fokusområder har nærhet og samhandling mellom ansatte og ledelse stått høyt på dagsorden, for vi vet at det betyr mye å kjenne på at man blir både sett og hørt i arbeidshverdagen. De ulike lederne i kjeden jobber ut ifra en felles plattform for hvordan de skal opptre i møte med sine ansatte. Kommunikasjonen skal være preget av dialog når vedtak skal fattes som kan påvirke den enkeltes arbeidshverdag. En slik nærhet og samhandling bygger opp under den fellesskapsfølelsen vi ønsker å ha i Norgeshus.

Hva Great Place to Work sier om Norgeshus:

Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work, har over flere år jobbet tett på Norgeshus og kjenner derfor bedriften godt. - Vi har hatt en tett oppfølging av Norgeshus og kjenner godt til måten de jobber på for å hele tiden opprettholde og jobbe med forbedringer knyttet til arbeidsmiljøet. Det som gjør at de år etter år leverer gode resultater er at de jobber i en kontinuerlig prosess med godt innarbeidede rutiner som er med på å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet de allerede har.