Åpenhetsloven - samfunnsansvar på alvor

Norgeshus AS er en leverandør av ingeniør- og arkitekttjenester til private og offentlige byggeprosjekter i Norge.

Les mer
Åpenhetsloven - samfunnsansvar på alvor

Åpenhetsloven - samfunnsansvar på alvor

Norgeshus AS er en leverandør av ingeniør- og arkitekttjenester til private og offentlige byggeprosjekter i Norge.

Vi i Norgeshus tar vårt samfunnsansvar på alvor, og styret i virksomheten har vedtatt at vi skal implementere åpenhetsloven i vår virksomhet. Egne rutiner og risikovurderinger er utarbeidet for å dekke de krav som foreligger. Norgeshus forplikter seg til å respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold samt være en pådriver for dette og forventer at alle ledd i vår virksomhet samt våre leverandører følger de krav som ligger i åpenhetsloven.

Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi jobber med dette. Loven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Det innebærer blant annet at vi gjennomfører såkalte aktsomhetsvurderinger, som følger en klar struktur og rekkefølge på seks trinn.

 

 

En risikovurdering av virksomhetens leverandører og samarbeidspartnere som faller inn under lovgivningen er utført og alle er blitt spurt om hvordan deres virksomhet jobber med loven. Alle disse er virksomheter med tilhold i Norge og risikonivået er vurdert som lavt, basert på den norske arbeidsmiljø-lovgivningen og Norges lave korrupsjonsgrad.

Av disse var det én som benytter seg av Code of Conduct, og noen som har egne aktsomhetsvurderinger. Det er noen som pr. nå ikke har fått på plass sine aktsomhetsvurderinger, men disse vil bli fulgt opp igjen etter at fristen for første gangs publisering av aktsomhetsvurderinger går ut 30. juni 2023.

Flere av leverandørene har utenlandske underleverandører, og det vurderes slik at de som utfører egne aktsomhetsvurderinger av sine utenlandske leverandører ikke trenger ytterligere oppfølging fra Norgeshus AS.

Aktsomhetsvurderingen gjøres kontinuerlig i virksomheten for alltid å kunne følge opp endringer i lovverk og virksomhets endringer. 

Interessenter kan kontakte resepsjon@norgeshus.no ved funn eller forespørsel om innsyn.

 

Dette er Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les mer på Lovdata.no