- en bærekraftig fremtid

Norgeshus ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid og har satt ambisiøse mål mot 2030. Vi mener at det å ta ansvar ikke bare er vår plikt, men en viktig forutsetning for at vi kan levere det som dagens og morgendagens boligkjøpere vil ha.

Les mer
- en bærekraftig fremtid
- en bærekraftig fremtid

Les bærekraftsrapporten for Norgeshus AS 2023

Basert på FN sine bærekraftsmål

Bærekraftsarbeidet vårt er mangfoldig og tar hensyn til hele boligens levetid fra produksjonen av byggevarene til hva som skjer om 50 år. Vi tar en helhetlig tilnærming til problemene vi står overfor, og mener at en bærekraftig fremtid er en fremtid der planeten, menneskene og økonomien trives sammen. Vi har derfor basert vårt arbeid på flere av FN sine bærekraftsmål og bestemt oss for å fokusere på flere tematiske områder:

 • klimakutt
 • økonomisk vekst
 • innovasjon
 • natur og samarbeid. 

Det å kutte i klimagassutslipp og forhindre klimaendringer, er en av tidenes største utfordringer, og vi ønsker å jobbe aktivt for å redusere klimagassutslipp knyttet til våre hus og hytter. For å nå dette målet skal vi jobbe målrettet mot:

 • Reduksjon av klimafotavtrykk til husene våre ved gode materialvalg
 • Økt elektrifisering av bilparken vår
 • Økt bruk av fossilfrie anleggsmaskiner på byggeplassen

Som en av Norges beste arbeidsplasser, basert på analyser fra analyseselskapet Great Place To Work, anerkjenner vi også at å fokusere på folket og viktigheten av jobben de gjør kan lønne seg om man skal oppnå resultater. Økonomisk vekst og anstendig arbeid er avgjørende om samfunnet skal omstille seg i en mer bærekraftig retning samt at man beholder den gode velstanden som vi har opparbeidet gjennom årene. Dette skal målet skal vi nå ved å:

 • Fortsette som en av Norges og Europas beste arbeidsplasser
 • Tilrettelegge for at husene våre kan kvalifisere for grønne boliglån
 • Utforske nye muligheter knyttet til miljørettede tjenester
 • Sørge for en bærekraftig byggebransje ved å fokusere på økt deltakelse blant kvinner og lærlinger

Om man ønsker å løse dagens problemer, er man nødt til å endre måten man gjør ting på i dag. Vi har derfor en særlig prioritering inn mot innovasjon i måten vi jobber og tenker på. Vi har satt som mål å: 

 • Tilrettelegge for redusert energiforbruk til kataloghusene våre
 • Være en aktiv bidragsyter i FoU-prosjekter sammen med industrielle partnere og forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • Øke kompetansen innenfor miljø og bærekraft for alle som jobber i Norgeshus

Fremtidens generasjoner er helt avhengige av at vi bruker planetens ressurser på en fornuftig og ansvarlig måte, og vi mener at det er flere grep man kan ta for å ta vare på naturen. Dette innebærer blant annet:

 • Tilrettelegging for miljøvennlige og energibesparende tilvalg for boligkjøpere
 • Økning av avfallssorteringsgrad på byggeplassen til et nivå som overskride kravene
 • Tilrettelegging for en sirkulær økonomi ved å utarbeide godt dokumentasjonsgrunnlag for byggevarene
 • Økt bruk av miljøstyringssystemer for å hjelpe flest mulig Norgeshus byggmestre oppnå miljø- og bærekraftsmålene

 

Målene våre kan ikke oppnås uten medvirkning fra andre, og vi ønsker å hjelpe andre å oppnå ambisjonene deres via samarbeid. Som en bedrift som har signert Grønnvaskingsplakaten, ønsker vi å:

 • Delta i bransje drevne initiativer for å hjelpe oss og andre aktører oppnå mål
 • Samarbeide med leverandører og andre bransjeaktører for å avklare problemstillinger og utrede løsninger
 • Kommunisere med åpenhet for å øke kjennskap til hvordan Norgeshus jobber med bærekraft