Les eller bestill huskatalog

Prisgunstige boliger med utleie

Lund og Lundås er to av våre nyeste husmodeller som vil gjøre veien enklere for deg som drømmer om din egen enebolig.

Lund Moderne - boenhet med to soverom og utleieenhet

Enebolig med utleie kan oppfylle din boligdrøm

Er du en av dem som drømmer om din egen enebolig, men som tror det vil bli for kostbart? Vi har nå lansert to nye inspirasjonsboliger: Lund og Lundås som begge bygges med utleiedel. Det som skiller de to er at Lund bygges med én etasje, mens Lundås bygges med en uinnredet andreetasje som kan tas i bruk om behovet for mer plass skulle melde seg. Løsningen med utleiedel kan gi deg en stor økonomisk fordel når du skal søke banken om lån. Leieinntekten du får inn er skattefri og vil legges til som en ekstra inntekt.  

Her har vi satt opp et priseksempel* over Lånekostnader forbundet med kjøp av Lund Moderne. 
Kjøpesum Lund Moderne kr 2.650.000,-**

Egenkapital (15%) kr 400.000,-
Lånebehov (85%) kr 2.250.000,-
Kjøpesum kr 2.650.000,-
     
     
 Terminbeløp pr.mnd kr 9.536,- 
- skattelette 22% kr 1.103,-
= beløp pr. mnd etter skatt kr 8433,-
- stipulert skattefri leieinntekt kr 6.900,-
Netto kostnad pr mnd kr 1.533,-

 

 

*)Forutsetninger for regnestykket: 3% nominell rente, 15% egenkapital, 30 års nedbetalingstid. 
Regnestykket tar kun høyde for lånekostnader for kjøp av boligen, i tillegg må man beregne kostnader forbundet med kjøp av tomt, gravearbeider, offentlige kostnander forbundet med byggesak o.l, i tillegg vil kostnader forbundet med forsikring, kommunale avgifter, strøm mv. komme i tillegg. 
**) Prisen på boligen er veiledende og den vil kunne variere ut i fra lokale forhold som pris på varer, UE, lønn til tømrer, mv. ta kontakt med din lokale forhandler for å få din lokale pris på boligen.  

I priseksemplet ligger kostnadene for nøkkelferdig bolig inkludert grunnmur. Pris på tomt, grunnarbeid og andre kostnader er ikke inkludert. For at du skal kunne få den totale kostnaden, kan du opprette bruker på min side der du kan sette opp ditt helt eget byggebudsjett.