Bestill huskatalog

Bygg hus med utleiedel

Utleie i egen bolig er skattefritt hvis du selv bor i mer enn halve utleieverdien av arealet. Har dere mulighet for å bygge med utleie, kan det være en svært lønnsom løsning og et skritt nærmere boligdrømmen.

Håvard Qvenild 13.09.2019
Velger du Lundås Tradisjon får du utleiedel samt en stor uinnredet andreetasje
Velger du Lundås Tradisjon får du utleiedel samt en stor uinnredet andreetasje

Store fordeler med utleie

Å legge til rette for utleie i en del av boligen kan være en veldig god investering når du bygger nytt hus. Det gir gode leieinntekter og øker boligens verdi. Slik skattereglene er i dag, vil leieinntektene fra utleiedelen i de fleste tilfeller være skattefrie. Bankene legger som regel leieinntektene til grunn sammen med annen inntekt når de beregner hvor mye du kan låne, og for enkelte kan leieinntekten i seg selv være avgjørende for om man får finansiering. For andre kan det være praktisk å ha en leilighet som kan brukes av barn eller besteforeldre.

Bolig med utleie - vi tilpasser etter dine behov

Hustypene DeltaGranliGodsSyklus, Lund og Lundås er tegnet med utleieenheter, men har du falt for et av de andre husene, vil våre arkitekter se på hva som kan gjøres for at du allikevel kan få bygge med utleie.  

Det er viktig å tenke på utleiedelens plassering i boligen, slik at den ikke blir til hinder for at du som huseier kan bruke eiendommen slik du ønsker. Det kan for eksempel være lurt å se på hvor man plasserer inngangsparti, uteområde og parkering, og sørge for at man skaper en løsning der boligen fungerer som to separate enheter. For skrånende tomter er det hensiktsmessig å etablere utleie i sokkeletasjen, mens på flate tomter kan man enten løse dette ved å plassere utleiedelen på bakkeplan eller kanskje i en 2. etasje over garasjen.

Sammen med våre forhandlere vil vi gjøre vårt beste for å skape den optimale løsningen for din bolig, slik at du får et hus som inneholder det du ønsker – et hjem som det er godt å bo i.