Les eller bestill huskatalog

Bygg hus med utleiedel

Har dere mulighet til å bygge hus med utleiedel, kan det være en svært lønnsom løsning og et skritt nærmere boligdrømmen. Utleie i egen bolig er skattefritt, hvis du selv bor i mer enn halve utleieverdien av arealet. Her deler vi noen råd med deg som vurderer å bygge hus med utleiedel. 

Håvard Qvenild 13.09.2019
Velger du Lundås Tradisjon får du utleiedel samt en stor uinnredet andreetasje
Velger du Lundås Tradisjon får du utleiedel samt en stor uinnredet andreetasje

Enebolig med utleiedel har store fordeler

Å legge til rette for en utleiedel i egen bolig, kan være en veldig god investering når du bygger nytt hus. Det gir kjærkomne leieinntekter og øker boligens verdi. Slik skattereglene er i dag, vil leieinntektene fra utleiedelen i huset i de fleste tilfeller være skattefrie. Bankene legger som regel leieinntektene til grunn sammen med annen inntekt når de beregner hvor mye du kan låne. For noen kan leieinntekten i seg selv være avgjørende for om man får boliglån. For andre kan det være praktisk å ha en leilighet som kan brukes av barn eller besteforeldre. 

 

Bolig med utleie - vi tilpasser etter dine behov

Hustypene DeltaGranliGodsSyklus, Lund og Lundås er tegnet med utleieenheter, men har du falt for et av de andre husene, vil våre arkitekter se på hva som kan gjøres for at du allikevel kan få bygge med utleie.  

Det er viktig å tenke på plasseringen av utleiedelen i huset, slik at den ikke blir til hinder for at du som huseier kan bruke eiendommen slik du ønsker. Det kan for eksempel være lurt å se på hvor du plasserer inngangsparti, uteområde og parkering, og sørge for at delene av boligen fungerer uavhengig av hverandre – som to separate enheter. For skrånende tomter er det hensiktsmessig å etablere utleie i sokkeletasjen. På flate tomter kan man løse dette ved å plassere utleiedelen enten på bakkeplan eller kanskje i en andreetasje over garasjen. 

Sammen med våre forhandlere vil vi gjøre vårt beste for å skape den optimale løsningen for din bolig, slik at du får et hus som inneholder det du ønsker – et hjem som det er godt å bo i.