Les eller bestill huskatalog

Oppgradering av bolig

Vi i Stavset Bolig hjelper gjerne med å se på nye, hensiktsmessige løsninger.

Totalentreprenør Norgeshus Stavset Bolig
Arkitekt

Vi i Stavset Bolig hjelper gjerne med å se på nye løsninger som vil være hensiktsmessig i forhold til brukervennlighet, estetisk utforming, energibesparende og at hensyn til miljø er med i vurderingen. I samarbeid med våre dyktige samarbeidspartner sørger vi for å få arbeidet gjort til riktig pris,og levert til riktig tid med god kvalitet på håndverket.

Kategorier
Rehabilitering