NORGESHUS ØYGARDEN

Består av selskapene TH Bhas Bygg AS og Øygarden Boligutvikling AS.

Rongesundsbrua i solnedgang

For  å gjøre det enklere for deg som kunde å finne frem til oss, har vi valgt å profilere våre to søster selskap som Norgeshus Øygarden.

Th Bhas Bygg As ble stiftet i 1993 og har i dag totalt 42 ansatte. I tillegg til boliger utfører vi en stor del av vårt arbeid innenfor rammeavtaler og vaktmestertjenester i privat og offentlig sektor, næringsbygg og rehabilitering.

Øygarden Boligutvikling As ble stiftet i 2004 og driver sin virksomhet i egen regi. Her leveres hele verdikjeden fra kjøp av tomt, regulering, utvikling og bygging.

Til sammen har vi mange års erfaring og høy kompetanse.

Som kunde vil vi sammen yte deg den beste service og bygningsmessig kvalitet.