Prefabrikkerte elementer

I tillegg til den tradisjonelle byggemåten der vi bygger boligen på tomta, har vi også i enkelte tilfeller muligheten til å bygge med prefabrikkerte vegger i element. Kombinasjonen av moderne utstyr og erfarne fagfolk sikrer presisjon og effektivitet.

Bygging av hytte med prefabrikkerte elementer
Bygging av hytte med prefabrikkerte elementer

Hva er prefabrikkert?

I vår egen produksjonshall på Osterøy produserer vi komplette yttervegger med utvendig vindtetting, vinduer, dører og innendørs kledning. 

Hvorfor velge prefabrikkert

Det er mange fordeler med å bygge med prefabrikkerte elementer, både for byggmester, kunde og ikke minst kvaliteten på det endelige bygget. 

- Når en starter et byggeprosjekt ved tradisjonell bygging, er normalt sett grunn- og betongarbeid på plass før en starter på bygningsarbeidene til huset. Prefabrikkering gir oss muligheten til å starte tidligere med konstruksjon av yttervegger og andre elementer. 

  • Produksjonen av prefabrikat-moduler kan starte parallelt med grunnarbeidet, noe som gir mulighet for raskere fullførelse av prosjektet.
  • Produksjon av prefabrikat-moduler skjer innendørs i tørre og sikre omgivelser, noe som gir et bedre sluttresultat.
  • Veggelementene blir montert ferdig på byggeplass i løpet av kun få dager, og gjør at bygget eksponeres mindre for vær og vind enn ved tradisjonell bygging. 

Å bygge med prefabrikkerte elementer er en stor fordel når Vestlandsværet står på som verst  

Store fordeler

Prefabrikkering gir fordeler som bedre kontroll på materialer, riktig montering av vindu, mindre slitasje på arbeidere og bruk av tørre komponenter, da det ellers er vanlig at materiale oppbevares utendørs på byggeplassen før bruk. Når en bygger tradisjonelt og oppbevarer materialet ute, da er det lett for at bygningsmassen blir veldig utsatt for fukt, noe som gir en lengre tørkeperiode før prosjektet kan gå videre innvendig. Den tradisjonelle metoden krever mye logistikk på byggeplassen og etterlater seg mer avfall og svinn av materialer. Med prefabrikkerte elementvegger unngår du fukt og får en kortere byggetid, i tillegg til en mye ryddigere byggeplass. Denne metoden er effektiv, økonomisk og miljøvennlig!

Bred kompetanse

Vi i Norgeshus Mjelde Bygg var blant de første i bransjen i Hordaland som ble sentralgodkjent – et kvalitetsstempel i seg selv. Dette gjør oss kvalifisert for det meste – fra nybygg og tilbygg, til rehabilitering og reparasjoner av boliger, hytter, fjøs og offentlige bygg.

Vi er kvalitetsbevisste og gjenspeiler trygghet i alt vi gjør. Det betyr stor åpenhet og tett dialog med deg som kunde gjennom hele byggeprosessen. Vi gjør alltid vårt beste for at du som kunde skal bli fornøyd og få det du vil ha.