Stedtilpasset tilbygg

I samarbeid med arkitekt er tilbygg tilpasses eksisterende bebyggelse.

Stedtilpasset tilbygg
Stedtilpasset tilbygg

Her er tilbygget til høyre nyoppført.