Om oss

KV Bygg Suldal er eit veletablert byggjefirma i indre Ryfylke. Med Hovudkontor på Garaneset på Sand, er me sentralt plasserte for å kunne ta oppdrag i heile regionen.

Me køyrer på straum frå Suldal
Me køyrer på straum frå Suldal

Forutan oppføring av nye hus og hytter, næringsbygg og offentlege bygg har me lang erfaring frå restaurering og rehabilitering. Me utviklar og byggjar ut eigne bustadfelt.

Med godt kvalifiserte handverkarar og kvalitet i alle ledd, er me eit naturleg føsteval - anten jobben er stor eller leiten!