Bestill huskatalog

Tradisjonelle hus

- med det beste fra tradisjonell norsk byggestil

Våre tradisjonelle hus tar, ikke overraskende, utgangspunkt i den tradisjonelle norske byggestilen. Her er det viktig å understreke at det tradisjonelle ikke nødvendigvis trenger å være ensbetydende med kjedelig, snarere tvert imot. Her har vi hentet inspirasjon fra det beste opp gjennom tidene, slik at husene er gjennomtenkte både med tanke på utseende, men vel så viktig det funksjonelle. Familien er et viktig nøkkelord når vi utformer våre tradisjonelle hus. Her skal det være muligheter for alle familier i alle livsstadier å finne et hus som passer.

Med riktig utebelysning kan du gjøre Vika til ditt drømmehus.