Våre tjenester

Bor du i Grimstad og ønsker å bygge hus, pusse opp, rehabilitere, bygge på eller utbedre skader? Vi i HL Bygg AS har erfarne fagfolk med bred og solid kunnskap. Ta kontakt med oss for en uformell prat! 

Støping av såle
Støping av såle

Vi i HL Bygg påtar oss nybygg av hus, leiligheter, hytter, garasjer med mer. Vi utfører også rehabiliteringsarbeider der kunde ønsker å gjøre noe med eksisterende bygg. Tilbygg til eksisterende bygg er i mange tilfeller et godt alternativ når behov for mer boligareal melder seg, HL Bygg har stor erfaring med denne type prosjekter. På det som omhandler skadeutbedringer så har vi vært engasjert av flere forsikringsselskaper, også kunde har kontaktet oss direkte når skade har oppstått.

Nybygg

HL Bygg hjelper gjerne med rådgivning i forhold til tomt, og valg av hus

Enebolig i rekke
Enebolig i rekke

Vurderer dere ny bolig kan vi i HL Bygg hjelpe med rådgivning i forhold til beslutninger som skal tas, alt fra valg av tomt, til valg av hus. Alternativene er flere, noen har tomt selv som de ønsker å bygger ny bolig på, og andre ønsker å kjøpe tomt der hus velges uavhengig av tomtekjøpet. Et annet alternativ er tomt med ferdig oppsatt hus på, klart til å flytte inne i, HL Bygg bygger boliger og leiligheter i egen regi i attraktive områder.

Flere faser er naturlig å gå gjennom når boligdrømmen skal gjennomføres, her er noen punkter:
-Behovsanalyse og plantegninger.
-Tilbud og kontrakt.
-Byggesøknad og oppstartmøte.
-Byggemøter.
-Overlevering.

Vurderer dere ny bolig, og er i startfasen eller lengre ut i prosessen, eller har spørsmål rundt en eventuell byggeprosess.

Ta kontakt for en uformell samtale. Ønsker dere gir vi råd og veiledning underveis, og kan blant annet hjelpe med befaring av tomt, vurdering av bolig tilpasset behov og tomt, og økonomisk rådgivning.

Tilbygg

Vurderer dere å utvide eksisterende bolig. Vi kan sammen se på mulige alternativer.

Påbygg
Påbygg

Tilbygg
Trives dere og er glad i boligen og beliggenhet?
Da kan et tilbygg og eventuelle andre oppgraderinger være en god løsning.

Vi kommer gjerne på befaring og vurderer løsninger der det funksjonelle og økonomiske blir ivaretatt.

Vi kan være behjelpelige med planlegging, tegninger og søknader.

Etter denne prosessen står dere fritt til å velge hvem som skal utføre arbeidet. 

Rehabilitering

Vurderer dere å oppgradere eksisterende bolig, la oss sammen se på mulighetene.

Brygge
Brygge

Har du en bolig dere ønsker å oppgradere?
Vi i HL Bygg hjelper gjerne med å se på nye løsninger som vil være hensiktsmessig i forhold til brukervennlighet, estetisk utforming, energibesparende og at hensyn til miljø er med i vurderingen. I samarbeid med våre dyktige samarbeidspartner sørger vi for å få arbeidet gjort til riktig pris,og levert til riktig tid med god kvalitet på håndverket.

 

Vi har gjennom flere år hatt, og har en samarbeidsavtale med BMI som har produktene Icopal, Monier, Zanda og Aerodek, dette er produkter rettet inn på skrå takflater, rette takflater og kompakte tak. Produktene er markedsledene, de er testet, utprøvd og godkjent for norsk klima.

Ta kontakt med oss for en befaring uten kostnad eller uforpliktende prat om prosjektet dere vurderer å realisere. 

 Med vennlig hilsen

 HL Bygg

Skadeutbedringer

Vis uhell har skjedd så kan vi være behjelpelige i prosessen.

Skade
Skade

Har en skade skjedd, vann, brannskade eller annen plutselig og uforutsett hendelse. Da bør du kontakte ditt forsikringsselskap. De vil normalt rekvirere takstmann slik at din skade blir taksert. Prinsipp for utbedring av bygningsskader der forsikringsselskapet dekker kostnadene er: tilbakeføring til "lik og tilsvarende standard som på skadedagen".
Mange velger å benytte anledningen til å få gjort ytterligere utbedringer på sitt bygg, når det allikevel skal utføres arbeid, og håndverkere er på plass.
Vi i HL Bygg har god kunnskap, og mye erfaring på skadeutbedringer, så ta oss gjerne med i vurderingen vis skade er oppstått.