Tomteutvikling

Vurderer du salg av tomt, ta kontakt.

Tomteutvikling
Tomteutvikling

Skal du selge tomt?
Vi ønsker at grunneiere som har tomt(er) de vurderer å selge tar kontakt.

Vi er interessert i alle typer tomter, enten de er ferdig regulerte til enebolig- tomannsboliger- flermannsboliger, eller om området er uregulerte.

Vi gjør en vurdering av tomten og foretar mulighetsstudier for å danne oss et bilde av hva som er mulig å bygge på den aktuelle tomten, og analyserer økonomien i prosjektet.