Om oss

HL Bygg AS ble stiftet av Haugebo AS og Lehland Bygg AS i 2018. Sammen med 5 andre byggmestre i Grimstad utgjør de  Grimstadhus med over 60 tømrere. I 2008 gikk Grimstadhus med sine 6 byggmestre inn og ble en del av Norgeshuskjeden.  Les mer om hvem vi er, vår kompetanse, hva vi står for og hva vi kan tilby deg som kunde. 

Spikerpistol
Spikerpistol

HL Bygg AS ble stiftet av Haugebo AS og Lehland Bygg AS i 2018, Ved oppstart var det 18 ansatte totalt i HL Bygg AS.
Historien til Haugebo AS går helt tilbake til 1987 når firmaet ble stiftet. Haugebo AS har lang erfaring med prefabrikkering av elementer til hus og hytter, i tillegg til oppføring av nybygg for kunde har oppdragene også vært rehabilitering, tilbygg, og egne prosjekter.
Historien til Lehland Bygg AS går tilbake til januar 1998. Oppdragene har vært nybygg og restaureringsjobber av mindre og mellomstore bygg, i tillegg til egne prosjekter.
HL Bygg AS er tilknyttet Grimstadhus som er et samarbeid mellom 6 byggmestere i Grimstad, som utgjør i overkant av 60 tømrere totalt. I 2008 gikk Grimstadhus med sine byggmestere inn i Norgeshus.

På det som omhandler internkontroll, kvalitetssikring, helse, miljø og sikkerhet så benytter HL Bygg AS aktivt styringssystemer levert av Norgeshus, dette ivaretar offentlige krav og gir kunde dokumentasjon etter gjelden krav.

Historien

Historien til HL Bygg

Hallen
Hallen

HL Bygg AS ble stiftet av Haugebo AS og Lehland Bygg AS 13.12.2018, det ble registrert i enhetsregisteret 17.01.2019. Alle aktiviteter, maskiner og utstyr ble overført til HL Bygg AS i begynnelsen av 2019, så det var full drift fra og med februar 2019. HL Bygg AS er med i Grimstadhus, og medlem i Norgeshus kjeden. Ved oppstart var det 9 ansatte i vært firma som igjen utgjør 18 ansatte totalt i HL Bygg AS.

Historien til Haugebo AS går helt tilbake til 1987 når det ble stiftet. Haugebo AS har vært med i Grimstadhus siden oppstarten, og Svein Haugebo har en aktiv rolle som styrets leder i Norgeshus Grimstad. Haugebo AS har lang erfaring med prefabrikkering av elementer til hus og hytter i industribygget på Bjønneveien 9. I tillegg til oppføring av nybygg for kunde har oppdragene også vært rehabilitering, tilbygg, og egne prosjekter.

Historien til Lehland Bygg AS går tilbake til januar 1998. Firmaet startet opp med navnet Gundersen og Lehland AS av Johan Fredrik Lehland og Morten Gundersen. Eierforholdet var likt fordelt mellom Lehland og Gundersen så lenge de drev sammen. Oppdragene var nybygg og restaureringsjobber av mindre og mellomstore bygg.

Tidlig i 2004 kjøpte Johan Fredrik Lehland ut Morten Gundersen, firmaet gjorde navnendring til Lehland Bygg AS. Tidligere var firmaet tilknyttet Grimstadhus som bestod av samarbeid mellom flere byggmestere i Grimstad. I 2008 gikk Lehland Bygg AS i sammen med flere av byggmestrene Grimstadhus inn i Norgeshus sitt konsept, dette var neste skritt for Lehland Bygg AS.

Norgeshus består av 115 byggmesterfirmaer, og Norgeshus Grimstad består av en gruppe på 6 byggmestere med et meget godt samarbeid og et ønske om å leve opp til å levere godt utført håndverk i alle ledd. Byggmesterne i Norgeshus Grimstad har totalt samlet cirka 60 tømrere.

Mål og visjoner

Målsetting for HL Bygg, og visjoner vi i HL Bygg har.

Elementer ferdig pakket
Elementer ferdig pakket

HL Bygg AS har som mål å være en foretrukket håndverksbedrift i nærområdet som vi definerer som Lillesand, Birkenes, Grimstad, Froland, og Arendal kommune.

HL Bygg AS har en visjon om at alle ansatte skal ha tilfredsstillende kunnskap som omhandler tømrerfaget, det være å utføre håndverket med god håndverksmessig forståelse og stolthet, god produktforståelse og medmenneskelig innsikt og forståelse.

HL Bygg AS sine ansatte og samarbeidsparter skal ha kundefokus, arbeidsglede, samfunnsansvar, vise respekt og forståelse for hverandre.

HL Bygg AS har mål om en inntjening og en kontantstrøm som sikrer nødvendig frihet og handlefrihet til å foreta nødvendige investeringer for å nå ønskede mål, samt gi ansatte, leverandører tilfredsstillende trygghet og forutsigbarhet.

HL Bygg AS skal levere gode løsninger til rett tid og rett pris.

HL Bygg AS innehar HMS og IK rutiner som dekker minimum lovverkets krav. Er det ytterlige tiltak utover det lovpålagte som vil fremme HMS så skal dette vurderes for å sikre ansatte og andre.

Forretningside

Forretningsidéen til HL Bygg.

Firmabil
Firmabil

HL Bygg AS forretningside er å levere arbeider utført med god håndverksmessig forståelse og stolthet. Vi ønsker gjennom godt samarbeid å få til gode løsninger som kunde kan være tjent med å ha glede av.

Kompetanse

Kompetansen i HL Bygg

Seminar
Seminar

HL Bygg er en Mesterbedrift, der flere har Mesterbrevet. Alle ansatte har fagbrev, i tillegg til at vi er en lærlingbedrift. Dette konseptet er med på å ivareta en håndverksmessig kompetanse innad i bedriften, som igjen sikrer et solid håndverksmessig produkt til kunde. Helse, miljø, sikkerhet og internkontroll rutiner blir aktivt brukt uavhengig størrelse på prosjektet.

HL Bygg har gjennom flere år opparbeidet seg dyktige samarbeidspartnere i fagene grunnarbeid, rørleggere, elektro, ventilasjon, malere og blikkenslagere. Det vil si vis kunde ønsker kan HL Bygg utføre små og større prosjekter med optimal forutsigbarhet og trygghet for kunde.

HL Bygg er tilknyttet Norgeshus, noe som gir en faglig støtte for oss i
HL Bygg, og igjen en trygghet for kunde. Norgeshus sentralt besitter mye erfaring og høy byggeteknisk kompetanse på de forskjellige avdelingene med ansvar for fagene arkitekt, RIB/konstruksjon og plan.

Element- produksjon

I vår produksjonshall i Grimstad produserer vi elementer til egne hus og hytter, og til eksterne kunder.

Element- produksjon
Element- produksjon

HL Bygg har ansatte med lang erfaring innenfor elementproduksjon og elementmontasje. Elementer kan benyttes til de fleste bygg. Det er flere forhold som gjør elementer fordelaktig, kort byggetid, kontrollert fuktighetsforhold i byggeperioden og kostnadseffektivt.