Elementproduksjon

I vår produksjonshall i Grimstad produserer vi elementer til egne hus og hytter, og til eksterne kunder.

Elementproduksjon
Elementproduksjon

Hl Bygg har ansatte med lang erfaring innenfor elementproduksjon og elementmontasje. Elementer kan benyttes til de fleste bygg. Det er flere forhold som gjør elementer fordelaktig, kort byggetid, kontrollert fuktighetsforhold i byggeperioden og kostnadseffektivt.