Garasje til bil, båt, plenklipper, grill og arbeidsbenk?

Når du planlegger ny garasje er noen noen ting du må tenke på. Hvor mange biler skal du ha plass til? Trenger du mer langringsplass til hobby, vedbod, grill og hagemøbler? Kjekt med en arbeidsbenk for bilmekking eller kanskje en grøvkjøkkenbenk?  Du bør alltid starte med å sjekke begrensninger som ligger i reguleringsplanen på din tomt, dette finner du hos kommunen. Er det ingen reguleringsplan på din tomt, må du søke uansett. Har du spesielle utfordringer på tomten, kan vi tilpasse garasjen slik at den passer inn.

Garasje til bil, båt, plenklipper, grill og arbeidsbenk?
Garasje til bil, båt, plenklipper, grill og arbeidsbenk?

Her er noen tips om garasjebygging slik at du treffer blink med din garasje.

Frittstående eller koblet til boligen?
Hvorvidt garasjen skal bygges i tilkobling til boligen eller som en separat konstruksjon, er også viktig å finne ut av. Garasjer i tilknytning til boligen vil være en type spesialtilpasset garasje, og ikke noe du kan få fra ferdiggarasjeleverandørene. Det kreves gjerne mer arbeid med arkitekt om man skal bygge en garasje som blir en del av den eksisterende boligen. En fordel ved å bygge frittstående garasje, er at det vil være andre søknadsregler som gjelder. En garasje som er koblet til boligen regnes som et tilbygg, og vil være søknadspliktig dersom tilbygget er større enn 15 kvm. Frittstående garasje derimot, kan i mange tilfeller bygges uten å måtte søke til kommunen, så lenge bygget er på mindre enn 50 kvm.

Bestem deg for bruksområder
I tillegg til et tørt og trygt sted å parkere, kan garasjen også brukes til oppbevaringsbod, hobbyrom eller verksted. Noen velger å bygge utleiedel i en garasje med to etasjer. For å få størst mulig verdi, er det derfor lurt å tenke nøye gjennom hvilke ønsker og behov man har.

Hvilken standard?
Standarden på byggematerialene vil ha mye å si for sluttprisen på garasjen. I løpet av prosjekteringen må man ta avgjørelser på blant annet kledning, tak og garasjeport. I tillegg kan enkelte løsninger være med på å trekke prisen opp, som f.eks. ekstra bred garasjedør.

Hvor komplekse er grunnarbeidene?
En faktor som kan være med på å drive prisen opp, er grunnforholdene på eiendommen. Skal garasjen stå på fjell, kan arbeidet med sprengning, graving og planering bli betydelig mer krevende enn dersom tomten allerede er relativt flat og har grunn av jord eller sand. Graving og grunnarbeid vil normalt utgjøre mellom 10% og 20% av totalkostnadene. Det er et betydelig spenn fra lav til høy pris for grunnarbeider. For å få et nøyaktig svar på hva grunnarbeidet på din tomt vil koste, må du få en befaring fra fagfolk.

Må man søke?
Det er mulig å bygge frittstående garasje på mindre enn 50 kvm uten å søke. Det er riktignok en rekke andre krav som må oppfylles i tillegg. Direktoratet for Byggkvalitet har artikler og veivisere for hva som krever søking når det gjelder bygging av garasje. I tillegg til de generelle byggereglene, kan det hende det finnes ytterligere reguleringer for ditt område. Derfor bør man kontrollere med sin kommune at prosjektet er lovlig.

Kontrakt og sluttbefaring
Når man har bestemt seg for et passende entreprenørfirma, er neste steg å skrive en god kontrakt. I tillegg til priser bør kontrakten inneholde dato for oppstart, og dato for ferdigstilling, samt retningslinjer for hvordan uforutsette kostnader og forsinkelser skal håndteres. Forbrukerrådet har gode kontraktsmaler for håndverkertjenester. Før man sier seg helt ferdig med et byggeprosjekt, er det lurt å få gjennomført en sluttbefaring. Til dette benytter man gjerne en takstmann. Takstmannen kontrollerer at arbeidene er utført i henhold til alle gjeldende regler og forskrifter. Husk at du bør vente med å utbetale siste del av kontraktsbeløpet til etter sluttbefaring er gjennomført.

Hvordan komme i gang?
Ta kontakt så kan vi i Hitra Bygg hjelpe deg igang med garasjeprosjektet ditt.
 

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om garasjer ta kontakt med oss, vi i Hitra Bygg hjelper deg gjerne i gang med ditt prosjekt.