Pre-cut eller element

Namdal Byggservice Entreprenør AS leverer også Precut og Elementer.

Pre-cut eller element
Pre-cut eller element

Hva er precut?
For å fornorske dette litt, så blir vel «forhåndskappet» den mest riktige benevnelsen. I ordets forstand, så blir bygget som skal oppføres nøyaktig beregnet i forhold til hvilken materialmengde som må benyttes, og materialer blir på forhånd kappet til riktige mål.
På byggeplassen vil man således til en hver tid vite hvilke materialer som skal benyttes hvor. Dette rasjonaliserer og effektiviserer byggeplassen og oppføringstiden vesentlig.

Fordeler?
Man får raskt opp et råbygg, slik at man også får tett bygg hurtigere.
På vanskelig tilgjengelige steder, som f.eks. ei hytte på fjellet, så kan man med eksempelvis snøscooter eller ATV få fraktet det forhåndsfabrikkerte materialet i de mengder som til en hver tid passer transportmiddelet best.
Man oppnår en mer kostnadseffektiv løsning, da det er mindre svinn på materialer som beregnes og lages på forhånd.