Om Gauldal Bygg AS

Norgeshus GAULDAL BYGG AS er et byggmesterfirma med spesialkompetanse på boligbygging. Selskapet inngår i en konsernstruktur eid av Gauldal Holding AS. I samme konsern finner vi Gauldal Utbygging, Profil-Fasade og eierskap i Hofstadvegen 42. Det er gode synergier mellom selskapene og en veksler på hverandres kompetanse og erfaringer. Les mer om Profil-Fasade her.

Manitou i arbeid
Manitou i arbeid

Vi holder til i eget hus på Hofstad næringspark i Melhus, kun noen steinkast lengre sør enn Norgeshus sitt hovedkontor.

Det er kun 15minutter inn til Trondheim Sentrum. 

Gauldal Bygg AS ble stiftet i 2009, men vi har over 35 års erfaring i bransjen og vi har nesten 30 års fartstid i Norgeshussystemet. Vi er i stadig vekst og for tiden er vi ca 20 ansatte. Alle er stort sett rekruttert lokalt fra Gauldalen/Melhus området, og de aller fleste har svennebrev eller mesterbrev. Vi er opptatt av rekruttering til faget, er godkjent lærebedrift og har alltid lærlinger ansatt. Nylig ble vi også godkjent lærebedrift i anleggsmaskinførerfaget og har ansatt vår første lærling på maskinarbeid. Vi er i tillegg sertifisert for ADK arbeid.

Vi har erfaring med bygging av flere PASSIVHUS. Dette er verdifull spisskompetanse som også kommer andre boligbyggere til gode.

Vi utfører graving/grunnarbeid samt betongarbeid med eget mannskap og utstyr. I tillegg har vi egen element-produksjon i Singsås. Dette sikrer bedre kontroll i hele byggeprosessen, færre aktører involvert - og et bedre sluttresultat for kunden.

I samarbeid med lokale underentreprenører og leverandører er vi stolte av å kunne tilby noe så unikt som:
KORTREIST HANDVERK - på våre byggeplasser snakkes det stort sett TRØNDERSK.

Vi er en allsidig totalentreprenør med solid kunnskap om de siste krav og forskrifter. Vi loser deg trygt gjennom hele byggeprosessen.