Om Gauldal Bygg AS

Norgeshus GAULDAL BYGG AS er et byggmesterfirma med spesialkompetanse på boligbygging. Vi bygger eneboliger, rekkehus og leiligheter for de med egen tomt - eller i egenregi på egne tomter/ tomtefelt for salg. I tillegg er vi en entreprenør med kompetanse innen flere felt som forretningsbygg, haller, landbruket, offentlige prosjekter med mer. Vi har egen elementproduksjon i Singsås og det aller meste bygges med elementer derfra. Vi leverer også elementer til eksterne kunder.

Manitou i arbeid
Manitou i arbeid

 

Vi holder til på Melhus og har til nå vært samlokalisert med hovedkontoret til Norgeshus.
Et perfekt naboskap, da det har sine fordeler å ha arkitekter, ingeniører og andre tjenester, som de tilbyr i umiddelbar nærhet. Selv om vi nå flytter til nye og egne lokaliteter på Søberg, er vi kun noen få "steinkast" unna.

Gauldal Bygg AS ble stiftet i 2009, men vi har over 35 års erfaring i bransjen og vi har ca 25 års fartstid i Norgeshussystemet. Vi er i stadig vekst og for tiden er vi ca 20 ansatte. Alle er stort sett rekruttert lokalt fra Gauldalen/Melhus området, og de aller fleste har svennebrev eller mesterbrev. Vi er opptatt av rekruttering til faget, er godkjent lærebedrift og har alltid lærlinger ansatt.

Vi har erfaring med bygging av flere PASSIVHUS. Dette er verdifull spisskompetanse som også kommer andre boligbyggere til gode.

Vi utfører graving/grunnarbeid samt betongarbeid med eget mannskap og utstyr. I tillegg har vi egen elementproduksjon i Singsås. Dette sikrer bedre kontroll i hele byggeprosessen, færre aktører involvert - og et bedre sluttresultat for kunden.

I samarbeid med lokale underentreprenører og leverandører er vi stolte av å kunne tilby noe så unikt som:
KORTREIST HANDVERK - på våre byggeplasser snakkes det stort sett TRØNDERSK.

Vi er en allsidig totalentreprenør med solid kunnskap om de siste krav og forskrifter. Vi loser deg trygt gjennom hele byggeprosessen.