Element

Vi har opparbeidet oss solide erfaringer med elementer til alle typer bygg. Alt fra hytter, garasjer, boliger, næringsbygg og til landbruket. I Singsås disponerer vi en hall på ca 1000m2 - her produseres elementer til alt vi bygger.

Digre transport - vår faste partner på frakt og kraning av element
Digre transport - vår faste partner på frakt og kraning av element

I produksjonshallen står 4 mann, og i travle tider hender det vi bruker andre tømrere eller innleide krefter i tillegg.

Vi er allsidige og løsningsorienterte og snur oss kjapt rundt for å løse de utfordringer som dukker opp. Derfor får vi stadig nye oppdrag fra eksterne entreprenører.

Et slikt eksempel er levering og montering av elementer til 4 blokker med totalt 73 leiligheter i Væretrøa Park for Stjern Entreprenør. Dette er vårt andre store oppdrag for dem.

Vi har også levert mange hus og hytter til andre Norgeshusforhandlere.

Det er mange fordeler og solid bærekraft å bygge med elementer.

  • Kortere byggetid, mindre vær-utsatt og raskere tett bygg
  • Mindre transport og vare-leveranser til byggeplass
  • Minimalt med svinn, bedre utnyttelse av materialer
  • Mindre byggefeil i råbygg-fase, bedre kontroll på fukt og krav til tetthet
  • Bedre HMS - KS osv.

Prøv oss på element!

PS: Les mer om vår faste og pålitelige samarbeidspartner på frakt og kraing: Digre Transport