Betong

Fundamentet til alle bygg

Støping av ringmur
Støping av ringmur

De fleste nybygg i dag står på en støpt plate. For å få det beste resultatet på nybygg støper vi gjerne selv, da har vi full kontroll på bygget fra start og unngår skjevheter. Når muren er støpt rett har vi det beste grunnlaget for et tett og fint hus. Innen betong tilbyr vi disse tjenestene:

  • Plate på mark
  • Ringmur
  • Søyler og fundamenter
  • Støttemurer