Visjon og målsetning

Vår visjon er å levere tømrertjenester med fokus på kvalitet

Asgeir og Magnus er med på sin første støpejobb. Asgeir har jobbet som tømrer i over 30 år og Magnus er utplassert 2. års tømrerelev.
Asgeir og Magnus er med på sin første støpejobb. Asgeir har jobbet som tømrer i over 30 år og Magnus er utplassert 2. års tømrerelev.

Våre målsetninger er å drive fremtidsrettet og effektivt. Gjennom Norgeshus sine styringssystemer ivaretar vi alle lovkrav i bransjen og setter HMS på dagsordenen. For å drive fremtidsrettet vil vi rekruttere lærlinger og utvikle våre ansattes kompetanse. Effektivitet kommer gjennom trivsel på arbeidsplassen og muligheten til å styre sine egne arbeidsoppgaver.

For å utvikle oss vil vi satse på kompetanseheving gjennom kurs og utdanning. En god måte å utvikle sin egen kompetanse kommer gjennom å lære opp andre. På denne måten vil vi bidra til flere nye tømrer inn i bransjen samtidig som vi alltid vil være i en læringsprosess selv.