Bygge nytt

Mange drømmer om å bygge sitt eget hus. Prosessen er kompleks, tidskrevende og kostbar, og det er viktig å få hjelp fra noen med erfaring i bransjen slik at vi unngår å gjøre noen bommerter. I tillegg er det mange ordninger rundt klimavennlige og energieffektive bygg hvor man kan spare mye. Vi har kunnskapen som skal til for å hjelpe dere å ta de riktige valgene.    Ta kontakt med Daglig leder Helge Åse (976 86 110 | helge.ase@norgeshus.no) for å komme i gang. 

Bygge nytt
Bygge nytt