Norgeshus Bømlo

Norgeshus Bømlo vart stifta i 2003 og forhandlar Norgeshus i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar.  

Norgeshus Bømlo
Norgeshus Bømlo

Våre tilsette er opptatt av å levere service og kvalitet, me strekker oss langt for at kundane våre skal bli fornøgd.
Me har heile vegen tilsett lærlingar og bygd opp nye arbeidslag.
Våre tilsette er svært dyktige og gode medarbeidarar. Samhaldet er godt og det er få som vel å slutte.
Eit viktig fokus hos oss er at dei tilsette skal ha ein god arbeidsplass.
Dette beviser vår høge score i GPTW medarbeidarundersøking.
Me har kontor på Bømlo og selskapet er i stadig vekst og har i dag 23 ansatte.

 

Produkter og tenester me tilbyr:

  1. Sal av tilpassa løysningar hus, hytter, garasjar og lignende
  2. Utbygging av felt og tomter samt prosjekt i eigen regi.
  3. Rehabilitering og tilbygg
  4. Me teiknar bygg etter kunden sitt ønskje
     

Våre verdiar er å bygge arbeidsglede, stoltheit, ærlegheit og tryggheit.

Velkomen til ein uforpliktande prat om dine byggedraumar!