Fauna

- ingenting overlatt til tilfeldighetene

Nyhet
Planløsning 1. etasje
Planløsning 1. etasje
Planløsning 2. etasje
Planløsning 2. etasje
Fauna-Fasade1.jpg
Fauna-Fasade1.jpg
Fauna-Fasade2.jpg
Fauna-Fasade2.jpg
Fauna-Fasade3.jpg
Fauna-Fasade3.jpg
Fauna-Fasade4.jpg
Fauna-Fasade4.jpg
Velkommen inn – utforsk boligen i 360-graders visning
Velkommen – utforsk boligen i 360-graders visning
Effektiv, kompakt bolig
Effektiv, kompakt bolig

Effektiv, kompakt bolig

Fauna er en effektiv og kompakt bolig, skapt for å bo godt på liten plass. Med tre soverom, smarte oppbevaringsløsninger og flotte oppholdsrom har du alt du trenger. Miljøaspektet står sterkt med Fauna, bl.a. ved at den kan bygges i massivtre. Her er den vist bygd på påler i stedet for grunnmur - en løsning som gir deg mulighet for å bygge på naturtomt på en skånsom måte, uten å sette store fotavtrykk i naturen.

Fauna er miljøvennlig og naturvennlig, både i materialbruk, konstruksjon og størrelse. Huset kan bygges i massivtre, og er skapt for å gjøre minst mulig inngrep i omgivelsene.

Boliger i massivtre øker bruken av trematerialer som er en fornybar ressurs, og dette reduserer bruken av andre materialer som ikke er like klimavennlige.

Boligen kan også leveres for plate på mark. Da vil CO2e-verdier være hhv tonn CO2e 23,64 og kg CO2e/m2/år 6,15.

Funkis - Skrå tomt
Du må
eller
for å se priser.

Med forbehold om feil. Prisen er veiledende, ønsker du eksakt tilbud ta kontakt med forhandler. Prisen vil bli regulert i henhold til SSBs byggekostnadsindeks.

Prisen er inkl. mva.

Vi bygger det du vil ha

Større stue, flere soverom eller endringer på fasaden? Vi tilpasser alt etter dine ønsker og behov. Du kan også la en av våre arkitekter tegne en bolig med utgangspunkt i din tomt.

Finn din forhandler

Lukk
Standard oppsett
Soverom 3
Bebygd areal 51,40 m2
BRA-i 69,90 m2
Lengde 9,90 m
Bredde 7,60 m
Etasjer 2
Klimafotavtrykk 17,32 tonn CO2e
4,51 Kg CO2e/m2/år
Endre
Finn forhandler

Hvor vil du bygge drømmehuset?