Rådgivende ingeniør, Bygg (RIB)

RIB-gruppen (rådgivende ingeniør, bygg) hos Norgeshus består av dyktige ingeniører/sivilingeniører med lang erfaring og kompetanse. Vår hovedoppgave er prosjektering av konstruksjonssikkerhet.

Les mer
Leilighetsbygget Losjevegen på Melhus

Konstruksjonssikkerhet innebærer å ivareta bygg og konstruksjoners totale stabilitet under oppføring og i bruk. Dette gjøres ved utarbeidelse av statiske beregninger med arbeidstegninger for konstruksjoner i betong, stål og tre.

For dette fagområdet har vi sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

Tjenestene våre:

 •  Statiske beregninger
 •  Dimensjonering av betong-, stål- og trekonstruksjoner
 •  Konstruksjonstegninger
 •  Armeringstegninger og bøyelister
 •  Beskrivelse og mengdeberegninger
 •  Arbeidstegninger og verkstedtegninger
 •  Kontroll av utførelse
 •  Anbuds- og tilbudsdokumenter
 •  Kontrahering av leverandører og entreprenører på vegne av byggherre

Beregningsprogrammene våre:

 •  FEM-design
 •  G-prog ramme
 •  OS-prog
 •  Statcon

Tegneprogrammene våre:

 •  Revit Structures
 •  AutoCAD

Vi tilbyr også prosjektering av brannkonsept og bygningsfysikk, og har kompetanse som gjør oss godt rustet til å bistå andre prosjekterende og utførende med komplette strategier og detaljløsninger som ivaretar gjeldende krav.

For fagområdene brannkonsept og bygningsfysikk har vi sentral godkjenning i tiltaksklasse 2.

Vår hovedoppgave er prosjektering av konstruksjonssikkerhet.

Relaterte referanser RIB

Referanser på prosjektering av konstruksjon, brann, betong og armering. 

Unn Iren Schanke-Stenstvedt
Ingeniør husbyggingsteknikk, gruppeleder RIB