Rådgivende ingeniør, Bygg (RIB)

Rådgivende ingeniører bygg (RIB-gruppen) i Norgeshus har som hovedoppgave prosjektering av konstruksjonssikkerhet. RIB-gruppen består av ingeniører/sivilingeniører som arbeider tett og tverrfaglig med arkitekter, entreprenører og teknisk fagkyndige.

Les mer
Leilighetsbygget Losjevegen på Melhus

Hvilke oppdrag tar RIB-gruppen?

Våre rådgivende ingeniører kan yte kyndig rådgivning og prosjektering i alle faser av et byggeprosjekt. RIB-gruppen arbeider i første rekke med konstruksjonssikkerhet, det vil si at vi ivaretar bygg og konstruksjoners totale stabilitet under oppføring og i bruk. Dette gjøres ved utarbeidelse av statiske beregninger med arbeidstegninger for bærende konstruksjoner i betong, stål og tre.

For dette fagområdet har vi sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

Våre rådgivende ingeniører kan yte disse tjenestene: 

·       Statiske beregninger 

·       Dimensjonering av betong-, stål- og trekonstruksjoner 

·       Konstruksjonstegninger 

·       Armeringstegninger og bøyelister 

·       Beskrivelse og mengdeberegninger 

·       Arbeidstegninger og verkstedtegninger 

·       Kontroll av utførelse 

·       Anbuds- og tilbudsdokumenter 

·       Kontrahering av leverandører og entreprenører på vegne av byggherre 

Til dette brukes følgende beregningsprogrammer: 

·       FEM-design 

·       G-prog ramme 

·       OS-prog 

·       Statcon 

Disse tegneprogrammene benyttes: 

·       Revit Structures 

·       AutoCAD 

Våre rådgivende ingeniører tilbyr også prosjektering av brannkonsept og bygningsfysikk. RIB-gruppen kan også bistå andre prosjekterende og utførende med komplette strategier og detaljløsninger som ivaretar gjeldende krav. 

For fagområdene brannkonsept og bygningsfysikk har vi sentral godkjenning i tiltaksklasse 2.

Relaterte referanser RIB

Referanser på prosjektering av konstruksjon, brann, betong og armering. 

Marianne Laanke Losen
Gruppeleder RIB/SØK