Rådgivende ingeniør, Bygg (RIB)

Rådgivende ingeniører bygg (RIB-gruppen) i Norgeshus har som hovedoppgave prosjektering av konstruksjonssikkerhet. RIB-gruppen består av ingeniører/sivilingeniører som arbeider tett og tverrfaglig med arkitekter, entreprenører og teknisk fagkyndige.

Les mer
Leilighetsbygget Losjevegen på Melhus
Leilighetsbygget Losjevegen på Melhus

RIB-gruppa (RIB/SØK)

RIB-gruppa består i dag av totalt 10 ansatte med allsidig bakgrunn og solid kompetanse. Gruppa yter bistand av både teknisk karakter i form av konstruksjonssikkerhet og brann, i tillegg til bistand som ansvarlig søker i byggesaker.

PRO Konstruksjonssikkerhet

Vi arbeider i første rekke med konstruksjonssikkerhet, det vil si at vi ivaretar bygg og konstruksjoners totale stabilitet under oppføring og i bruk. Vi kan bistå med følgende tjenester:

 • Rådgivning og utredninger i tidlig prosjektfase
 • Dimensjonering, modellering og tegning av konstruksjoner i tre, stål og betong
 • Beskrivelse og mengdeberegninger
 • Stabilitetsvurderinger
 • Kvalitetssikring
 • Uavhengig kontroll

PRO Brannkonsept

Utforming av helhetlig konsept for brannsikkerheten for nytt eller endring av eksisterende tiltak, ut fra byggverkets brannklasse, risikoklasse, forutsatte bruk, størrelse og planløsning. Vi bistår med blant annet:

 • Rådgivning og utredninger i tidlig prosjektfase
 • Brannteknisk konseptbeskrivelse
 • Branntegninger

Byggesøknad, SØK

Vi tilbyr også bistand i søkeprosessen opp mot kommunal saksbehandling som ansvarlig søker (SØK) i henhold til plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften, SAK10.

I tillegg kan vi bistå med ytterligere støttefunksjoner etter kundens ønske, eksempelvis:

 • Avklaringer og oppfølging i forhold til andre offentlige myndigheter; Arbeidstilsynet, kommune, fylkeskommune, vegvesen, politi, brann etc.
 • Engasjement/avklaringer i forhold til funksjoner som uavhengig kontroll på ulike fagområder.
   

Vi har sentral godkjenning for følgende fagområder:

 • Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3
 • Prosjekterende brannkonsept i tiltaksklasse 2
 • Prosjekterende konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2
 • Uavhengig kontrollerende konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2

Relaterte referanser RIB

Referanser på prosjektering av konstruksjon, brann, betong og armering. 

KONTAKT

Kontaktperson RIB og SØK

Marianne Laanke Losen
Gruppeleder RIB/SØK