Plan og regulering

Plangruppen vår består i dag av fem arealplanleggere, med kunnskap og erfaring innen arealplanlegging og eiendomsutvikling. Våre ulike utdanningsløp gir bred tilnærming til prosjektene og bidrar til gode løsninger.

Les mer
Regulering av boligområdet Algarheim
Regulering av boligområdet Algarheim

Plangruppen jobber tett med arkitektene våre, noe som gir god visuell fremstilling av skisseprosjekter og boligtyper der myndighetene stiller krav til høy grad av detaljering.

Vi benytter oss av kraftige dataverktøy som kan benyttes i mange tjenester:

  • reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse m.m.
  • konsekvensutredninger med planprogram
  • sol- og skyggeanalyser
  • terrengmodeller/fotomontasjer
  • veiprosjektering
  • flatevisualisering til Google Earth
  • vann- og avløpsprosjektering
  • overvannsplaner
  • utarbeidelse VA-plan / faglig bistand (detaljprosjektering, masserapport/prisanslag, BIM, OV- vurderinger, modellering- og simulering)

Vi er eksperter på å hjelpe deg som skal skille ut en tomt eller regulere et område.

 

Bli bedre kjent med Plan-gruppa hos Norgeshus

Vegard Slåen Sæther

Vegard er geograf og startet i Norgeshus våren 2023. Siden sommeren samme år har han vært gruppeleder på den flotte plangruppa vår. Som resten av teamet jobber han med arealplanlegging, med alt det innebærer. Det fine med Norgeshus er de gode kollegene, arbeidsmiljøet og de spennende prosjektene vi får jobbe med. 

 

Espen Daaland Holmli

 

Espen har jobbet på planavdelingen hos Norgeshus siden høsten 2020. Han har en master i Fysisk planlegging fra NTNU. Espen bistår forhandlere og kunder fra første idé, til omdisponering i kommuneplanens arealdel og ferdig vedtatt reguleringsplan. Han har laget reguleringsplaner for boligformål i de fleste av landets fylker. Det fine med Norgeshus er det gode samholdet og arbeidsmiljøet på jobb. Når han ikke er på kontoret liker han å gå turer i skogen eller på fjellet med familien, løpe, eller fikse på huset og i hagen sin.

 

Heidi Holmefjord Sagen

Heidi startet hos oss ved inngangen av 2023 og jobber på planavdelingen. Hun har en master i Fysisk planlegging fra NTNU. Sammen med resten av teamet på plan er hun del av alle reguleringsfaser fra A til Å. Hun ser på prosjekter fra de er i idefasen til de blir en godkjent reguleringsplan, slik at byggeprosjektene blir mulig for våre forhandlere og kunder. Det hun liker best med å jobbe i Norgeshus er det gode arbeidsmiljøet, variasjonen i prosjekter og at det er kort vei til andre fag. Hun liker å lære nye ting, og på fritiden trives hun best utendørs, med aktiviteter som gåturer og kajakkpadling. 

 

Ellen Reitan Krogstad

Ellen er utdannet ingeniør i teknisk planlegging fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har vært endel av plangruppa siden 2009. Hun jobber med arealplanlegging, vegprosjektering, byggesøknader, illustrasjonsarbeid for terrengmodeller, solstudier, og 3D-prosjektering m.m. Hun synes det beste med å jobbe hos Norgeshus er godt arbeidsmiljø og variererte oppgaver. 

 

Josefine Michelsen

Josefine har jobbet i Norgeshus siden november 2023 og har en bakgrunn som statsviter og arealplanlegger. Hun er spesielt opptatt av hvilke faktorer som skal være på plass for å skape gode nabolag. På planavdelingen er Josefine en del av alle reguleringsfaser og følger opp kunde fra ide til godkjent reguleringsplan. I Norgeshus er hun leder i velforeningen, som arrangerer sosiale aktiviteter for de ansatte. På fritiden kan man ofte finne henne engasjert i byens kulturelle liv, enten det er på konserter, standup eller på en ny restaurant. 
 

 

Relaterte referanser

Tekst

KONTAKT

Kontaktperson Plan og regulering

Vegard Slåen Sæther
Arealplanlegger, Gruppeleder Plan