Plan og regulering

Plangruppen vår består av fem arealplanleggere og en VVA-ingeniør, med kunnskap og erfaring innen arealplanlegging og eiendomsutvikling. Våre ulike utdanningsløp gir bred tilnærming til prosjektene og bidrar til gode løsninger.

Les mer
Regulering av boligområdet Algarheim

Plangruppen jobber tett med arkitektene våre, noe som gir god visuell fremstilling av skisseprosjekter og boligtyper der myndighetene stiller krav til høy grad av detaljering.

Vi benytter oss av kraftige dataverktøy som kan benyttes i mange tjenester:

  • reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse m.m.
  • konsekvensutredninger med planprogram
  • sol- og skyggeanalyser
  • terrengmodeller/fotomontasjer
  • veiprosjektering
  • flatevisualisering til Google Earth
  • vann- og avløpsprosjektering
  • overvannsplaner
  • utarbeidelse VA-plan / faglig bistand (detaljprosjektering, masserapport/prisanslag, BIM, OV- vurderinger, modellering- og simulering)

Vi er eksperter på å hjelpe deg som skal skille ut en tomt eller regulere et område.

Relaterte referanser

Tekst

Vegard Slåen Sæther
Arealplanlegger, Gruppeleder Plan