Plan og regulering

Plangruppen vår består av fem arealplanleggere og en VVA-ingeniør, med kunnskap og erfaring innen arealplanlegging og eiendomsutvikling. Våre ulike utdanningsløp gir bred tilnærming til prosjektene og bidrar til gode løsninger.

Les mer
Regulering av boligområdet Algarheim

Plangruppen jobber tett med arkitektene våre, noe som gir god visuell fremstilling av skisseprosjekter og boligtyper der myndighetene stiller krav til høy grad av detaljering.

Vi benytter oss av kraftige dataverktøy som kan benyttes i mange tjenester:

  • reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse m.m.
  • konsekvensutredninger med planprogram
  • sol- og skyggeanalyser
  • terrengmodeller/fotomontasjer
  • veiprosjektering
  • flatevisualisering til Google Earth
  • vann- og avløpsprosjektering
  • overvannsplaner
  • utarbeidelse VA-plan / faglig bistand (detaljprosjektering, masserapport/prisanslag, BIM, OV- vurderinger, modellering- og simulering)

Vi er eksperter på å hjelpe deg som skal skille ut en tomt eller regulere et område.

Relaterte referanser

Tekst

Vidar Julian Grovassbakk
Arealplanlegger, gruppeleder Plan
Vidar Julian Grovassbakk
Arealplanlegger, gruppeleder Plan
Åshild Grønlien Østmoe
Arealplanlegger
Nina Helene Ask
Arealplanlegger

Detaljregulering Losjevegen

Detaljregulering av boligblokk i 4 etasjer med 20 leiligheter i Potten i Melhus sentrum. Svært høye detaljeringskrav fra kommunen. Planområdets størrelse: ca. 2,3 daa.

Totalentreprenør norgeshus Eiendom
Arkitekt
Norgeshus

Detaljregulering av boligblokk i 4 etasjer med 20 leiligheter i Potten i Melhus sentrum. Svært høye detaljeringskrav fra kommunen.
Planområdets størrelse: ca. 2,3 daa.

Kategorier
Arkitektur Plan og regulering