Husbyggingsteknikk

Våre ingeniører på husbyggingsteknikk er eksperter på prosjektering av fritidsboliger, eneboliger og flermannsboliger.

Les mer
Husbyggingsteknikk
Husbyggingsteknikk

Kunder som skal bygge hus eller hytte fra våre kataloger og ønsker endringer, får bistand av husbyggingsteknikk til å finne gode løsninger. Vi kan hjelpe deg med:

  • energiberegninger
  • statiske beregninger
  • BIM-prosjektering
  • byggesøknad
  • detaljtegninger
  • kalkyler 
  • materiallister

Kort sagt alt av beregninger og dokumentasjon som er nødvendig i byggeprosessen.

Teknisk avdeling har et stort kontaktnett og en solid og sammensatt oppdragsportefølje innen alle byggfagområder.

KONTAKT

Kontaktperson Husbyggingsteknikk

Lars Einar Holden
Ingeniør, Gruppeleder HBT